Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÁI ĐỘ TÍCH CỰC TRONG CÔNG VIỆC


THÁI Đ TÍCH CC LÀ CHÌA KHÓA QUYT ĐNH THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIC 


=::>> Nếu bn đang có kế hoch xây dng s nghip vi nhng mc tiêu ca cuc đi mình thì đng quên vic to thái đ làm vic đúng đn và chuyên nghip. Thái đ tt và tích cc s đem li nhng li ích bt ng trong công vic cũng như trong cuc sng cho bn và c tp th bn làm vic chung. Thái đ tích cc chính là con đường dn ta ti
vi thành công đó là nim tin, s lc quan, nhng ước mơ, khát khao trong cuc đi đng thi giúp ta b đi tiêu cc như li sng bi quan, chán nn, tuyt vng, chán chường, sng không có mc tiêu.
=::>> Bn có thái đ tích cc, bn có th tr thành mt nhân vt xut sc hơn trong công vic to đà thành công. Thái đ tích cc, làm vic lc quan có th hoàn thành công vic vi hiu sut cao ngay c trong nhng vn đ khó khăn. Bn có th biến nhiu tình hung xu thành cơ hi nếu có thái đ tích cc.

I./ Thái đ là gì?

** Thái đ là s th hin bng li nói, phát biu, c ch hành đng của bạn v nhng s vt hin tượng và con người bng nhng đánh giá, nhn xét.

** Nói mt cách khách thì thái đ là s biu hin ra bên ngoài ca nhng ý nghĩ ,tình cm ca mt cá th đi vi con người hay s vt hin tượng thông qua c ch, điu b, li nói và nét mt th hin ngay lúc đó.

** Thái đ cũng chính là phn ng tích cc hay tiêu cc ca bn đi vi các đi tượng, biu tượng trong môi trường. Thái đ là mt hình thc th hin chính con người ca bn. Bn có th la chn gia hnh phúc, tích cc, lc quan hoc là bi quan, tiêu cc cho ngày làm vic ca bn. Mt suy nghĩ tích cc s giúp bn có tâm trng tt đ đi phó vi nhng khó khăn trong công vic. Thêm vào đó, thái đ tt cũng giúp bn giao tiếp d dàng hơn vi các đng nghip, đi tác, khách hàng.1./  Thái đ tích cc:
 • Suy nghĩ rng mi th đu có th: hãy đ cao năng lc bn thân và mường tượng ra mình cũng s làm tt v trí đó.
 • Hoàn thành mi vic được giao, dù là nh nht.
 • Xây dng mi quan h và hp tác vi đng nghip trong công vic vi tt c mi người đ đến khi bn được đ bt vào v trí cao hơn, ai cũng ng h và giúp đ bn.
 • Làm vic bng đam mê, không chán nn không b cuc, không lý do.
 • Luôn trau di, hc hi nâng cao năng lc bn thân và t tin th hin chúng, tinh thn cu tiến đ phát trin.
 • Biết cách qun lý thi gian, có k năng sp xếp và qun lý công vic hiu qu.
 • Tuân th mnh lnh cp trên.
 • Ch đng trong công vic.
 • Trung thc.
 • Có đng lc làm vic và hoàn thành công vic.
 • Luôn gi vng tinh thn lc quan và nim tin.
 • Không ngi tht bi: Ai cũng có lúc mc phi sai lm. S khác bit gia nhng người thành công và không thành công chính là cách h đi mt và gii quyết tht bi. Nhng người thành công luôn vượt qua tht bi, rút ra bài hc và tiếp tc vươn lên.  
 • Mt thái đ lc quan, tích cc, cu tiến luôn đ ý, lng nghe, đ tâm tìm kiếm nhng cơ hi mi đ th sc và khng đnh mình.
2./ Thái đ tiêu cc:
 • li qui trình làm vic mt cách cng ngt th đng, thiếu đng lc làm vic và mt kh năng nhy bén linh hot.
 • Đ nước đến chân mi nhy, không sn sàng trong công vic, cung cách làm vic th đng.
 • Bo th, d ng vi li nhn xét ca người khác, đc bit là nhng li phê bình, không mun tiếp nhn nhng li góp ý có tính xây dng giúp đ.
 • Làm vic ch đ ghi công vào thi đim nào đó.
 • Sếp nói sao nghe vy không có tho lun đ đưa ra ý tung và gii pháp.
 • Tha nhn nhng điu bt hp lý không biết đóng góp ý kiến phát huy hiu qu công vic.
 • Thái đ khinh b, chia r, hay nhn xét không tt v người khác.
 • Thái đ không hp tác vi đng nghip v công vic.
 • Các thái đ vô ý thc gây nh hưởng xu đến môi trường, đo đc, ni quy, chun mc văn hóa.
 • Hay chán nn, ghanh ghét, đ k, s khó khăn, trì hon, b cuc, lười, không hc hi, không lng nghe, hay than trách, đ li…
II./ Thành phn ca thái đ:
 1. Thành phn nhn thc: Bao gm ý kiến hoc nim tin v thái đ.
 2. Thành phn cm xúc: S biu hin cm xúc ca con người v tâm lý như: vui bun, ghét, gin hn, thích...
 3. Thành phn hành vi: Là mt hành đng, cư x theo mt cách nào đó vi mt người hay mt vic gì đó.
IV./ Mối liên quan giữa Thái đ và Hành vi:
 • Thái đ dn dt hành vi hoc nhn thc dn ti hành vi tương ng. Người có thái đ nhit tình s lao vào vic trong mi hoàn cnh cho dù có khó khăn, mt người không nhit tình s dng dưng cho dù công vic đó có d đi chăng na.
 • Khi mun ai đó làm mt vic gì đó trái vi thói quen hàng ngày ca h thì người ta bao gi cũng phi tác đng vào nhn thc ca thái đ trước đ làm sao đ hình thành ý nghĩ “mun thay đi, phi thay đi” trong tâm trí mi người, sau đó mi hướng hot đng cn phi làm.
 • Đ có th tr thành mt người có tư duy tích cc bn s hc theo hành vi của người có tư duy tích cc và hành x theo người có tư duy tích cc. Nên trong giao tiếp thì bn cn chn nhng người bn có tư duy tích cc đ hc hi h. Ngược li nếu chơi vi nhng người có suy nghĩ tiêu cc, Bn dn dn nhim thói quen hành x như người tiêu cc và cui cùng nó nh hưởng ti thái đ ca bn và biến bn thành người có thái đ tiêu cc.
V./ Tm quan trng ca thái đ tích cc trong công vic:
 1. Nhân viên có thái đ tích cc s luôn sáng to ra cách hoàn thành công vic và vượt qua tr ngi thay vì phàn nàn và bin minh. Nhng người có thái đ tích cc s hoàn thành công vic vi hiu sut đáng k thường đt được thành tu cao trong công vic nhanh chóng và tích lũy được nhiu kinh nghim hơn.
 2. Ngoài ra nếu bn là mt người có thái đ tích cc, cu th và có kh năng thu hút, nh hưởng hay khiến người khác tin tưởng trong công vic, bn đang t biến mình thành mt ng viên vô cùng thích hp cho vai trò lãnh đo. Gia hai người có kinh nghim làm vic và năng lc ngang nhau, xu hướng dành tín nhim nhiu hơn cho người có thái đ tích cc trong nhng tình hung căng thng.
 3. Trong mt tp th, người có thái đ tích cc làm vic mt cách tích cc chiếm s đông hoc có tính nh hưởng ln s giúp xây dng đi ngũ hiu qu. Bn luôn biết ơn, nhit tình, t tế và luôn sn sàng giúp đ người khác vi mt thái đ vui v thì các thành viên s đoàn kết và xây dng được các mc tiêu chung trong công vic, thúc đy nhanh quá trình x lý công vic.
 4. Bn làm vic vi khách hàng hay đi tác vi mt thái đ tích cc và chuyên nghip thì mi quan h gia bn và khách s càng ngày càng gn bó. Khách hàng và đi tác thích làm vic vi nhng người lc quan, nim n và có thái đ phù hp.
 5. Khi làm mt d án vi nhng người đng nghip, hãy gi thái đ lc quan và hy vng vào mt kết qu tt đp. Hãy hy vng nhng kết qu s đt được nếu c gng làm vic và tránh nhc đến nhng điu tiêu cc. Vic này giúp bn và các đng nghip được truyn cm hng và làm vic mt cách hiu qu hơn rt nhiu.
 6. Nếu không khí làm vic đang rt u ám hay các đng nghip đang không vui, hãy đ ngh giúp tăng tinh thn cho mi người. Điu này rt tt trong vic to mt không gian tích cc ti nơi làm vic giúp nhân viên tăng năng sut và cm thy vui v hơn.
 7. Mt suy nghĩ tích cc có th giúp bn biến tình hung xu thành mt cơ hi mi. Điu này cho phép nâng cao k năng ca mình cũng như đưa ra nhng ý tưởng mi trong hoàn cnh khó khăn. Dùng mt thái đ tích cc đ gii quyết vn đ s tt hơn rt nhiu vic bn tr nên tc gin hoc b cuc ngay khi chưa bt đu đy.
==>>> Khác vi kiến thc chuyên môn có th được hc t trường lp hay quá trình làm vic, thái đ tích cc đòi hi mi cá nhân phi liên tc nhìn li mình, phi tri qua nhiu bài hc t trãi nghim thc tế mi có th rèn luyn được cách nhìn nhn vn đ mt cách tích cc và chuyên nghip.
==>>> Thái đ làm vic s không ch là chìa khóa đ bn nâng cao năng sut làm vic ca bn thân bn mà còn giúp tương tác tt hơn vi tp th và đng thi phát trin các mi quan h vi khách hàng. Hãy tp gi tư duy và thái đ tích cc trong quá trình xây dng s nghip ca bn!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US