Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO


K NĂNG LÃNH ĐO VÀ QUN LÝ
NGƯỜI LÃNH ĐO GIỎI CÓ NHỮNG KỸ NĂNG NÀO? I./ Đnh nghĩa nhà lãnh đo:
Mt nhà lãnh đo phi đm bo được 3 yếu t chính: kh năng to tm nhìn, kh năng truyn cm hng và kh năng gây nh hưởng. Nhà lãnh đo là người có kh năng có tm nhìn và to ra tm nhìn cho mt t chc hay mt nhóm và biết s dng quyn lc ca mình đ gây nh hưởng
cho nhng người đi theo thc hin tm nhìn đó.
Nhà lãnh đo phi luôn được đnh nghĩa cùng vi s ràng buc ca tính cách, cách ng x, nh hưởng đi vi người khác, kích thích và khuyến khích người khác đóng góp vào các hot đng có hiu qu và thành công ca t chc h trc thuc. Là kh năng đnh hướng, to nh hưởng và điu phi mi người cùng hướng v mt mc tiêu, là kh năng đng viên và thúc đy mi người t hành đng cũng như chu trách nhim vi chính hành đng đó. Là quá trình tương tác xã hi mà trong đó người lãnh đo có th nhn được s ng h và h tr t nhng người khác đ hoàn thành công vi
c chung.
Người có k năng lãnh đo gii là người có tm nhìn xa, có kh năng chiến lược, d đoán trước được nhng thay đi, cơ hi ln trong tương lai. Lãnh đo gii và to được du n trong lòng nhân viên có rt nhiu k năng mà mt người bình thường không th có được Vy nhng k năng lãnh đo là gì? Đu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiu v nhng t cht mà mt nhà lãnh đo cn có đ có th truyn cm hng và gây nh hưỡng đến nhân viên.

II./ NHNG K NĂNG CN CÓ CA NHÀ LÃNH ĐO:

1./ Có tm nhìn sâu rng:

~* Đây là t cht cn phi có, là lãnh đo có tm nhìn sâu rng, nhìn xa thy rng, bn s có nhng phương án d phòng phù hp biết cn phi làm gì, bt đu t đâu, d đón nhng kh năng sc vic trong tương lai. Lãnh đo có tm nhìn s có kh năng lên kế hoch đng thi thiết lp được mc tiêu chính xác.

~* Mt lãnh đo có tm nhìn là người đã tích lũy kinh nghim trong thi gian dài. Do đó lãnh đo cn phát trin k năng lãnh đo qun lý đng thi trau di và va chm thc tin càng nhiu càng tt.

2./ Có tư duy chiến lược:

~* Tư duy chiến lược là điu vô cùng quan trng đi vi người lãnh đo, nó th hin được tm nhìn chiến lược ca lãnh đo và ca c công ty. Tư duy chiến lược chính là ngh thut vượt qua đi th, đ ra được nhng chiến lược c th đ cnh tranh phát trin và tn ti ca công ty. Nếu chiến lược đúng đn s giúp cho công ty có nhng bước phát trin tt, ngược li bn s đy công ty rơi vào khó khăn.

3./ Kh năng lp kế hoch – t chc – qun lý d án:

~* Bn cn phi có kh năng lp kế hoch cũng như đưa ra nhng nhim v c th, hp lý, biết phân b đúng công vic cho đúng nhân viên, theo đúng năng lc. Nhm giúp x lý và xoay x tt trong mi tình hung phát sinh. Bn s có nhiu phương án d phòng trước đó, cho tng trường hp c th.

~* Bn cn biết cách lp kế hoch chiến lược, trin khai, thc hin và theo dõi các kế hoch t đu ti cui. Người lãnh đo gii là người có th đưa ra mi quyết đnh nhanh chóng và chính xác. Nếu bn không biết cách lp kế hoch, nhng d án, công vic thc hin s d mc sai lm, khó cu vãn.

~* Khi kế hoch được hoàn thành, bn phi chuyn ti thông tin kế hoch cho cp dưới đ tham kho ý kiến. Trong sut quá trình thc hin kế hoch, người lãnh đo s cn đến nhng công c gii quyết vn đ và khi cn thiết, phi ra và thc thi các quyết đnh trong quyn hn ca mình.

~* Vi k năng lp kế hoch, bn có th giúp đnh hướng mc tiêu cho nhân viên, truyn ti thông tin chính xác ti cp trên. Song song vi k năng lp kế hoch, lãnh đo cn phi biết cách ng dng các công c h tr lp kế hoch, giúp thc thi nhanh hơn, đng thi gii quyết mi vn đ nhanh chóng và linh hot.

4./ K năng gii quyết vn đ:

~* Đây là k năng nhà lãnh đo qun lý không th thiếu, tìm hiu vn đ, xác đnh vn đ đang xy ra là gì, tìm hiu nguyên nhân, xác đnh vn đ xy ra nghiêm trng mc đ nào. Sau đó bn cn tìm kiếm và đưa ra các gii pháp khác nhau cho vn đ, la chn gii pháp ti ưu nht. Nếu bn là mt nhà lãnh đo gii, các bước gii quyết vn đ s được bn thc hin mt cách khéo léo và mang li hiu qu cao nht.

5./ K năng giao vic cho cấp dưới:

~* Người lãnh đo thì bn phi có k năng qun lý và giao vic cho nhân viên hoặc giao việc cho cấp quản lý dưới mình. Nếu bn đ mc cp dưới mun làm gì thì làm hay ngi chơi cho hết gi nghĩa là bn không có năng lc ca mt nhà lãnh đo. Nhưng đ giao đúng người, đúng vic không phi d, điu đó đòi hi bn phi có k năng, đó là k năng giao vic.

~* Đ làm được điu này bn phi tht s là mt lãnh đo luôn sâu sát vi nhân viên, với cấp quản lý dưới ca mình, biết được năng lc, s trường ca tng nhân viên. Khi đó bn s d dàng giao vic đúng vi kh năng ca h mà không lo s h không làm được hoc quá sc ca h.

6./ K năng trao quyn cho cấp dưới:

~* Lãnh đo là người có th phát hin ra nhng nhân tài trong t chc. Nhng quản lý cấp dưới hay nhân viên dưới quyn ca bn chính là bn đng hành ca bn, cùng giúp hoàn thành mc tiêu nhanh chóng. H có th là nhng người giúp b sung nhng khuyết đim ca bn. Hãy tin tưởng phân quyn và trao quyn công vic cho quản lý cấp dưới hay nhân viên mt cách hp lý.

~* K năng trao quyn cho cấp dưới s giúp bn gim bt lượng công vic ca bn. Đng thi bn trao cho nhân viên cơ hi và thách thc, đ nhân viên cng hiến mà thc hin công vic mt cách xut sc.

7./ K năng giao tiếp:

~* K năng giao tiếp ca lãnh đo là kh năng giao tiếp trên giy ln bng li nói. Bn phi biết cách gây n tượng bng ging nói, ngôn ng cơ th, đôi mt và cách din đt d hiu, thuyết phc. Đây là k năng nh hưởng không nh ti s thành công ca mt lãnh đo cũng như ca công ty. Giao tiếp và truyn đt thông tin mt cách hiu qu giúp lãnh đo có th đnh hướng, khuyến khích, đng viên, thuyết phc nhân viên cũng như đi tác hiu qu nht.

8./ S t tin quyết đóan là t cht quan trng:

~* Mt nhà lãnh đo cn phi có s t tin v vic phát trin các k năng lãnh đo qun lý. Luôn trau di và hc hi mi ngày, kiến thc bn s càng nhiu cùng vi kinh nghim thc tế s giúp bn tăng s t tin hơn. C nhân viên dưới bn cũng tín nhim và đng lòng theo bn vô điu kin.

~* Người lãnh đo t tin là người có th thu hút, truyn cm hng,  gây nh hưỡng và dn đường người khác. Bi s t tin mà bn có s giúp bn khng đnh v trí ca mình, đng thi d dàng hc hi và nhn thc t kinh nghim ca người khác.

~* T tin và quyết đoán cũng là hai điu mà k năng lãnh đo cn trau di thường xuyên. Khi đng trước khó khăn, th thách ca công ty thì người lãnh đo chính là thuyn trưởng chèo lái con thuyn, con thuyn có cp bến an toàn hay không hoàn toàn ph thuc vào người thuyn trưởng đó. Do vy, nếu không t tin và quyết đoán trước nhng cơ hi có th con thuyn s b nhn chìm hay đúng hơn là công ty s  b đy xung vc thm.

~* Đ truyn cm hng và gây nh hưởng vi người khác, bn thân nhà lãnh đo phi gây dng được nim tin cho bn thân mình, mi người theo h là vì tin vào kh năng ca h trước khi tin vào tm nhìn ca h đưa ra.

9./ Luôn sáng to:

~* Người lãnh đo có k năng lãnh đo qun lý tt là người phi biết cách đưa nhng chiến lược trên giy thành thc tin bng các phương pháp sáng to mi hiu qu nht. Lãnh đo cn phi phát huy được trí sáng to ca mình, giúp thc hin công vic nhanh nht, hướng dn nhân viên hiu qu nht. Đó cũng là mt t cht giúp bn phát trin k năng lãnh đo qun lý linh hot hơn.

10./ Din đt thông tin d hiu và chính xác:

~* Nếu bn không th truyn đt chính xác nhng gì bn mun ti nhân viên ca mình, bn có th đã tht bi khi điu hành b phn. Người lãnh đo cn có kh năng din gii và truyn đt thông tin ti đi phương mt cách c th, ngn gn, d hiu nht. Nếu làm được điu đó, bn s khiến người khác thuyết phc, không mc nhng hiu lm, đng thi to nên s tin tưởng và tr thành đu tàu đáng tin cy.

11./ Làm vic theo nhóm hiu qu:

~* Mt lãnh đo gii chc chn không th làm vic mt mình, bn cn phi có k năng làm vic theo nhóm. Đ làm vic theo nhóm hiu qu, lãnh đo cn phi biết lng nghe, sp xếp và b trí công vic cho nhân viên mt cách khoa hc và hp lý, biết cách gii quyết và dàn xếp nhng mâu thun ni b, kết ni các thành viên vi nhau.

12./ K năng ra quyết đnh:

~* Ra quyết đnh là khâu mu cht trong cách qun lý, k năng lãnh đo, đó là lúc bn phi la chn gii pháp ti yêu nht đ gii quyết vn đ hoc quyết đnh mt kế hoch gì đó. Vic ra quyết đnh nhanh hay chm, đúng hay sai s quyết đnh kết qu ca kế hoch ca toàn công ty.

~* Vì vy, khi ra quyết đnh người lãnh đo luôn phi cân nhc đến tt c nhng li thế và ri ro phi đi đu, vic ra quyết đnh th hin năng lc, trình đ ca nhà lãnh đo. Đ có được k năng này người lãnh đo phi có kiến thc sâu rng, lý lun sc bén và nhng kinh nghim, tri nghim trong cuc sng và công vic.

13./ K năng to đng lc - truyn cãm hng:

~* Không ai có th tránh khi tình trng chán nn, u oi vi công vic, nht là khi kế hoch tht bi, kết qu công vic không như ý mun, công vic không thay đi lp li nhàm chán, môi trường làm vic không năng đng, không được tăng lương hay ct nhc thăng chc… Nhng lúc thế này bn phi biết cách to đng lc cho h, có khen thưởng rõ ràng, các chế đ chính sách quan tâm đến quyn li ca nhân viên, quan tâm lng nghe tâm tư nguyn vng ca nhân viên.

~* Người lãnh đo cũng không nên trách mng nhân viên ca mình trước người khác, hãy gp riêng và nhc nh h, bên cnh đó hãy có nhng li đng viên đ h thoát khi tình trng không tt lúc đó. Có như vy bn mi tht s là lãnh đo tt và hiu tâm lý nhân viên.

~* Biết cách truyn cm hng cho người khác và bn s nhn được nhng điu mà bn mong đi khi bn quan tâm nhiu đến h. Mun tr thành nhà lãnh đo gii, bn cn phi hiu nhân viên ca mình, biết lng nghe và chia s vi cp dưới ch không phi ch biết ra lnh và quát tháo. Khi có vn đ rc ri, phi đt mình vào hoàn cnh c th đ t đó có hướng gii quyết hp tình hp lý.

14./ Dũng cm và kiên trì:

~* Mt nhà lãnh đo tt không bao gi b cuc và đu hàng khó khăn, tht bi; mà quan trng là h biết đi mt và dũng cm vượt qua s khó khăn, tht bi đó ; Dám chấp nhận rủi ro và đng thi đ tri nghim thêm cho mình vn tích lũy thiết thc v qun lý hay chiến lược kinh doanh.

~* Người đng đu nên biết chp nhn th thách và kiên trì, gi vng ý chí cho đến khi nào thành công thì thôi. Nim hy vng và lòng kiên trì, không ngi khó khăn là đng lc ln đ phát trin doanh nghip.
Tóm li k năng lãnh đo là k năng khó nhm giúp cho bn có th thiết lp và vn hành h thng con người trong đi nhóm, hoc phòng ban linh hot. Mt nhà lãnh đo qun lý gii còn cn phi có t cht như có tm nhìn xa và phi có kh năng kết ni tm nhìn đó vi nhng ý tưởng, có tư duy và chiến lược đúng đn, biết sáng to ci cách và không chng li s thay đi, dám mơ ước và dám tr nên khác bit, sn sàng chp nhn tht bi.
K năng lãnh đo không phi t nhiên có mà cn phi được liên tc hc tp, trau di kiến thc và rèn luyn áp dng k năng ca người lãnh đo mi ngày. Lãnh đo tt s giúp bn qun lý sn phm, h thng và nhân viên mt cách hp lý đ h có th làm tt công vic, t đó quyn lc s t đng ti vi bn, cùng theo đó là s tin tưởng và tín nhim t cp trên, cp dưới và đng nghi
p.


Chúc bạn là một nhà lãnh đạo tài ba!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US