Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

KỸ NĂNG LÀM VIỆC & XÂY DỰNG NHÓM HIỆU QUẢ - TEAMWORK


K NĂNG LÀM VIC NHÓM HIU QU

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIN ĐI NHÓM 

TEAMWORK


I./ K NĂNG LÀM VIC NHÓM LÀ GÌ?

 • K năng làm vic nhóm nghĩa là nhng cách thc khiến nhiu người cùng thc hin tt mt nhim v và hướng đến mc tiêu chung. Cách làm vic này s giúp các cá nhân b sung nhng thiếu sót cho nhau và hoàn thin bn thân mình. Đ công vic ca nhóm đt kết qu cao nht, các thành viên phi có k năng làm vic nhóm thun thc. Làm vic nhóm (teamwork) giúp cho mi cá nhân đ cao tinh thn tp th, nâng cao hiu qu công vic và s gn bó.
 • Tuy nhiên, khi làm vic nhóm s không tránh khi nhng ý kiến trái chiu, nhng mâu thun gia các thành viên khiến nhóm d tan v. Vì vy mi thành viên trong nhóm cn phi trang b cho mình nhng k năng làm vic nhóm cn thiết đ xây dng nhóm hoàn thin, gn kết hơn trong bt kỳ hoàn cnh nào đ hoàn thành mc tiêu.
 • Nh các hot đng trong nhóm, chúng ta va phát trin nhng k năng cá nhân, thu np nhng kiến thc, kinh nghim cho bn thân, đng thi góp phn vào các hot đng đem li nhng giá tr v vt cht và tinh thn cho tp th, cng đng.
 • Nhóm cũng là mt tp hp nhng cá nhân có các k năng b sung cho nhau và cùng cam kết chu trách nhim thc hin mt mc tiêu chung. Vì thế các thành viên trong nhóm cn có s tương tác vi nhau và vi trưởng nhóm đ đt được mc tiêu chung. Các thành viên trong nhóm cũng phi có s ph thuc vào thông tin ca nhau đ thc hin phn vic ca mình.
 • Tt c các nhóm đu phi xây dng trên tinh thn đng đi, tin tưởng và tôn trng ln nhau, ngoài ra chúng ta còn phi to ra mt môi trường hot đng mà các thành viên trong nhóm cm thy t tin, thoi mái đ cùng nhau làm vic, hp tác và h tr nhau đ đt đến mc tiêu đã đt ra.
 • Có nhiu hình thc nhóm khác nhau như: nhóm bn hc tp, nhóm bn cùng s thích, nhóm năng khiếu, nhóm k năng, nhóm hot đng xã hi, nhóm t thin, các câu lc b, các nhóm làm vic theo d án, nhóm làm vic trong t chc…
 • Nhóm làm vic cũng là nhóm to ra được mt tinh thn hp tác, biết phi hp và phát huy các ưu đim ca các thành viên trong nhóm đ cùng nhau đt đến mt kết qu tt nht cho mc đích mà nhóm đt ra.
 • Các thành viên trong nhóm qua quá trình làm vic vi nhau s hiu và thích nghi được vi đim mnh và yếu ca tng người trong nhóm mình và biết được vai trò ca h là gì. Mi người s ci m và tin tưởng nhau hơn, nhiu ý kiến hay được nêu ra tho lun và s dng quyết đnh ca mình đ hin thc nhng ý tưởng, nhng nhim v cn thiết và gii quyết nhng vn đ khúc mc.

II./ CÁC K NĂNG LÀM VIC NHÓM HIU QU:

==>> Đ đt được hiu qu tt nht trong vic làm vic nhóm, hãy áp dng nhng phương pháp sau:

1./ K năng giao tiếp gia các cá nhân:

** Đ thc hin các công vic thì mt cá nhân dù xut sc đến đâu cũng không th thc hin nếu không có s tr giúp ca nhng người cùng làm vic vi mình. Vì thế cá nhân phi giao tiếp vi nhau, tho lun đưa ra ý kiến đ nhm to được s đng thun hay tiếng nói chung gia nhng người trong nhóm đ cùng nhau thc hin.

2./ Lng nghe người khác:

** Khi đã là mt đi bn biết tôn trng và lng nghe ý kiến ca người khác, người lng nghe phi tôn trng và đánh giá đ góp ý giúp cho ý tưởng được hoàn thin hơn. Lng nghe còn giúp các thành viên trong nhóm hiu nhau hơn, biết được đim yếu ca nhau đ cùng góp ý sa cha.

** Lng nghe không ch là s tiếp nhn thông tin t người nói mà còn phi biết phân tích, nhìn nhn theo hướng tích cc và phn hi bng thái đ tôn trng nhng ý kiến ca người nói dù đó là ý kiến hoàn toàn trái ngược vi quan đim ca bn thân.

3. / Cht vn- phn bin:

** Cht vn là k năng th hin tư duy phn bin tích cc, cht vn bng nhng câu hi thông minh da trên nhng lý l tán đng hay phn bin cht ch. Điu này đòi hi mc đ tư duy cao và tinh thn xây dng cho nhóm.

** Li l cht vn cn mm mng, lch s. Khi làm vic nhóm cn có s ci m đ khuyến khích mi người có th tiếp nhn nhng ý kiến trái chiu vi quan đim ca mình mà không t ái. Người cht vn cũng phi s dng nhng li l mm mi và tế nh, không xoáy vào nhng đim yếu lên tiếng phê phán hay chê bai đ dn đến s tranh lun vô ích.

4./ K năng t chc – phân công công vic:

** K năng t chc công vic là k năng đòi hi người làm vic nhóm phi biết làm công vic. K năng này là nhim v ca trưởng nhóm, người trưởng nhóm phi có kh năng t chc và giao vic đ gii quyết các vn đ phát sinh trong nhóm, đm bo s đng đu gia các thành viên vi nhau đ vic không b gián đon.

** Các thành viên trong nhóm, khi được giao vic phi biết cách tiến hành gii quyết công vic thế nào cho khoa hc, không đ tiến trình công vic quá chm, đm bo công vic được hoàn thành đúng tiến đ và thi gian.

=>> Chúng ta có th da vào nguyên lý 5W + 1 H đ tr li các câu hi và t chc mt công vic hay mt hot đng, mt kế hoch cho nhóm:
 1. Kế hoch hay d án đó dùng đ làm gì? ( What )
 2. Kế hoch đó được làm đâu? ( Where )
 3. Khi nào thì bt đu tiến hành, khi nào kết thúc? ( When )
 4. Ai s là người thc hin hay ph trách vic này? ( Who )
 5. Ti sao phi tiến hành d án này? ( Why )
 6. Vic thc hin d án này như thế nào? ( How )
** Nếu mt kế hoch hay d án mà không tr li được các câu hi này thì chúng ta không nên tiến hành làm vì có nhiu kh năng tht bi vì không có mc đích hay quyn li rõ ràng có th dn đến s mt đoàn kết hay tan rã nhóm.

** Ngoài ra trong k năng t chc, mi người trong nhóm đu phi nhn ra được thế mnh cũng như đim yếu ca mình đ có th đm nhn hay sp xếp các công vic, các trách nhim phù hp t đó mi giúp cho nhóm đt được nhng kết qu tt nht.

5./ K năng thuyết phc:

** K năng thuyết phc là bn hãy th hin kh năng ca mình cho các thành viên thy rng ti sao h nên lng nghe bn. Bn phi đóng góp ý kiến và chng mình rng nhng điu bn nghĩ là đúng. Đng thi biết t bo v và thuyết phc người khác đng tình vi ý kiến ca mình.

** Các thành viên phi trao đi, suy xét đánh giá nhng ý tưởng đã đưa ra mt cách khách quan. Khi thuyết phc, nhóm phi da vào nhng ý kiến chung đ cng c hay làm cho nó tr nên hp lý hơn ch không ch da vào lý l cá nhân. Nht là không th da vào v trí hay tài năng ca mình đ buc người nghe phi chp nhn.

6./ Tôn trng và giúp đ ln nhau:

** Khi làm vic nhóm thì tt c các thành viên trong nhóm phi tôn trng ý kiến ca nhng người khác th hin qua vic đng viên, h tr nhau, n lc biến chúng thành hin thc, nếu đng đi ca mình gp khó khăn hãy sn sàng chia s, giúp đ h. Vic làm này s to nên s gn kết gia các thành viên trong nhóm li vi nhau cũng chính là đng lc ln nht đ cùng làm vic và hướng ti mc đích chung cui cùng.

** Các thành viên phi biết giúp đ nhau vì trong mt nhóm, có người s mnh lĩnh vc này, nhưng người khác li mnh lĩnh vc khác. Nhóm phi gii quyết vn đ s cn kiến thc nhiu lĩnh vc, mc đ và đòi hi các k năng khác nhau, mi người cn rèn luyn thêm k năng đ sn sàng đóng góp vào thành qu chung ca nhóm.

** Khi làm vic nhóm mi người nên h bt cái tôi cá nhân ca mình đ lng nghe nhng ý kiến ca người khác, không nên nghĩ rng mình gii hơn người khác, t đ cao mình và xem thường các thành viên khác.

7./ Có trách nhim vi công vic ca mình:

** Làm vic mt mình hay nhóm bn cũng cn luyn cho mình k năng có trách nhim vi công vic. Nếu bn li hoc không hoàn thành nhim v được giao nghĩa là bn đang làm nh hưởng đến kết qu ca c tp th. Khi đó công lao ca nhng người c gng làm tt cũng b ph nhn tt c, bi kết qu cui cùng mi là thước đo kết qu công vic ch không phi ch mt phn công vic được hoàn thành.

8./ Đưa ra li khen các thành viên trong nhóm:

** Nhng li đng viên, khen ngi nh cũng khiến cho các thành viên cm thy công sc ca mình được trân trng, t đó s thúc đy s đóng góp ca bn thân. Vì vy nếu thy được s c gng ca các thành viên trong nhóm thì bn đng ngng ngi dành nhng li khen cho h. Đt bit nếu bn là trưởng nhóm thì nên đưa ra li khen ngi khích l thường xuyên.

9./ Hãy luôn đúng gi:

** Hãy luôn đúng gi trong bt kỳ cuc hp hay x lý công vic vi nhóm, điu đó s giúp cho các thành viên khác trong nhóm không phi ch đi bn, hay phi mt thêm thi gian nhc li nhng gì đã tho lun trước đó. Điu đó cũng th hin mình tôn trng nhóm.

10./ Phát trin cá nhân:

** Đây là k năng dành cho người trưởng nhóm, mt th lĩnh nhóm phi có bn lĩnh và năng lc biết cách khuyến khích, to đng lc, điu kin cho các thành viên trong nhóm phát trin cá nhân ngay trong nhóm ca mình. Đây chính là đng lc đ thành viên đó c gng hơn trong công vic và thy giá tr ca bn thân được nâng cao hơn.

11./ Gn kết các thành viên nhóm:

** Hãy biết cách gn kết li vi các thành viên khác trong nhóm nếu không bn s thy l loi, đôi khi cm thy mình không được trng dng trong nhóm. Hãy t ra ci m và gn gi vi mi người, ch có s gn kết mi cho các bn mt nhóm hoàn ho nht. Bi khi đó các thành viên s ci m hơn trong vic chia s, giúp đ ln nhau trong công vic cũng như cuc sng.

12./ To s đng thun - Giải quyết các xung đột:

** Khi làm vic nhóm rt d gây ra mâu thun do có nhng ý kiến trái chiu gia các thành viên trong nhóm. Lúc này vic giải quyết các xung đột và to được s đng thun là rt quan trng đ nhóm cùng hướng đến li ích chung. Đ giải quyết xung đột và có được s đng thun các thành viên ngoài vic nêu ý kiến phi biết lng nghe và tôn trng ý kiến ca người khác, biết cách phân tích đúng, sai và thuyết phc được đng đi ca mình.

13./ Vô tư, ngay thng, công khai minh bch:

** Khi làm vic nhóm bn hãy b qua hết s ích k cá nhân, không chp nht nhng chuyn nh, ganh t đ k vi đng đi ca mình, tránh va chm, mâu thun…  vi thành viên khác. Nếu gp tình hung thy không hp lý hãy thng thn góp ý ngay và trong mi công vic nên công khai minh bch. Nếu làm được vic này chc chn bn s được các thành viên trong nhóm tin tưởng và n trng, đng thi góp phn xây dng s đoàn kết trong nhóm, to đng lc đ c nhóm cùng tiến lên.

14./ Chia s nhng trãi nghim:

** Các thành viên nên đưa ra ý kiến và chia s kinh nghim ca mình khi gp các tình hung tương t trước đó. Người nào càng chia s được nhiu kinh nghim quý giá ca mình, hoc đưa ra các ý kiến sáng sut cho nhóm, thì s càng nhn được s yêu mến và v n ca các thành viên còn li, t đó không khí làm vic ca nhóm s ci m và tích cc hơn.

15./ Chung sc:

** Mi thành viên phi ý thc và đóng góp trí lc cùng nhau thc hin kế hoch đã đ ra. C nhóm cn hiu rõ mc đích ca nhóm cn đt được là gì và có cùng chung khao khát hoàn thành nó.III./ NHNG KHÓ KHĂN KHI LÀM VIC NHÓM:

Có nhiu khó khăn t khách quan đến ch quan có th đưa đến s tht bi, thm chí là tan rã nhóm.

1./ Nhóm ch có mt vài người làm vic:

** Có mt vài cá nhân có năng lc, tha nhit tình nên đã gánh vác hay ôm đm công vic cho c nhóm và kết qu là nhng thành tu mà nhóm có được ch là do công sc ca mt vài người, t đó s đưa đến s đc tài hay chia r, dn đến s tan rã nhóm.

2./ N nang các mi quan h:

** Đng ln ln gia tình cm cá nhân hay s tôn trng v trí ca các thành viên trong nhóm đ ri không dám đưa ra nhng góp ý, cht vn hay tranh lun. Nht là nhng cá nhân có thế lc hay con ông này bà n.

3./ Ch nghe và gt:

**Có người luôn luôn t ra đng ý và gt đu khi người khác đưa ra ý kiến. Có người thì th đng ai làm gì cũng gt nhưng bn thân mình thì li không làm gì c, hoc ch ch người ta làm trước mình chi nương theo, hay đng viên bng ming, chng t não không hot đng mà ch nghe theo.

4./ Đùn đy trách nhim cho người khác:

** Vic phân chia công vic không phân minh nên thành viên nhóm nghĩ đó là vic ca người khác ch không phi ca mình. Khi làm thì có đ lý do đ bin minh cho nhng hn chế ca mình, và khi gp tht bi thì luôn tìm mi lý l đ đ trách nhim qua cho người khác, t chi không dám nhn trách nhim v mình.

5./ Không chp nhn ý kiến người khác:

** Người cho ý kiến ca mình là tt và chng bao gi chu chp nhn ý kiến ca ai khác. H cho rng mình gii nên ch bàn lun trong phm vi nhng người mà mình cho là tài gii trong nhóm, hoc đưa ý kiến ca mình ra mà không cho người khác tham gia.


6./ Nhng khó khăn khác như:
 • Không vì quyn li chung ca nhóm.
 • Không công khai minh bch.
 • Quyn li ca các thành viên không rõ ràng, không đm bo.
 • Thiếu mt nhóm trưởng dn đu.

==>> K năng làm vic nhóm hiu qu là tng hp ca nhiu k năng như: k năng giao tiếp, k năng lng nghe, k năng lp kế hoch, k năng thuyết phc… Vì thế, mun làm vic nhóm thành công, mi cá nhân trong nhóm cn chú trng phát trin nhng k năng ca bn thân và tin tưởng, h tr ln nhau vì mc tiêu chung.
==>> Làm vic nhóm là mt k năng cn thiết đ hoàn thành nhim v mà ngay t khi còn là hc sinh, hay sinh viên, mi chúng ta đu cn phi hc hi nâng cao các k năng như trên đ va giúp phát trin bn thân, va góp phn vào s phát trin chung cho tp th mà bn đang hot đng trong đó.

Chúc bn thành công vì mc đch chung ca nhóm!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US