Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC


BÍ QUYT PHÁT HUY KH NĂNG TƯ DUY SÁNG TO TRONG CÔNG VIC
Trong thi đi khoa hc k thut 4.0 phát trin như hin nay, nhà tuyn dng không ch đơn thun yêu cu nhân viên làm vic chăm ch, hoàn thành trách nhim, mà còn đòi hi rt cao v tính sáng to trong công vic. Tư duy đt phá sáng to không là phm cht t nhiên, tài năng riêng ca mi người mà nó có th là kết qu ca mt quá trình hc hi, tri nghim
lâu dài, tích cc ca mi người trong hc tp, lao đng và cuc sng.
Sáng to là mt trong s nhng yếu t quan trng nht ca k năng gii quyết vn đ và s đi mi. Khi không có s sáng to, mi vic s tr nên ri rm, và đôi khi, bn không th phát huy hết kh năng ca mình trong công vic và cuc sng. Nhưng cũng đng lo, ch cn mt chút n lc và vài chiến thut nh, s sáng to ca bn s được phát huy đ tìm ra nhng hướng phát trin mi, cũng như gii quyết vn đ.
Sáng to là gì - (creation)? Sáng to là say mê nghiên cu, tìm tòi, phát hin đ to ra nhng giá tr mi v vt cht, tinh thn hoc tìm ra cái mi, cách gii quyết mi mà không b gò bó, không rp khuôn, ph thuc vào nhng cái đã có nhm đt kết qu cao, phn đu đ đt mc đích tt đp, trên cơ s không tho mãn vi nhng điu đã biết và to ra nhng th đc đáo, đt phá.
Sáng to là phm cht rt cn thiết ca người lao đng trong xã hi hin đi. Nó giúp con người có th vượt qua nhng ràng buc ca hoàn cnh, rút ngn thi gian đ đt được mc đích đ ra mt cách nhanh chóng và tt đp. Nh năng đng, sáng to mà con người đã làm nên nhng sn phm kì tích có giá tr cao, đt phá v công ngh, mang li nim vinh d cho bn thân, gia đình, li ích cho xã hi và cng đ
ng.

Sáng to là mt kh năng rt khó điu khin bi khonh khc y có th cht loé lên trong đu bn bt c lúc nào. Bn có th biết cách to ra s sáng to và s dng chúng đ đem li li ích cho Công ty ca bn, nâng cao mc lương, ci thin công vic hay biến mình thành ng viên tim năng cho nhà tuyn dng theo nhng li khuyên dưới đây:

1./ Hãy th sc nhng lĩnh vc mi:

~ Hãy là mt người tò mò vi mi th trên đi. Khi chúng ta bước ra khi vùng an toàn ca bn thân, s sáng to s được đánh thc. Hãy tìm kiếm th gì đó mi mẻ như: tham gia các hot đng xã hi, diễn đàn, đi du lch đến nhng vùng xa, thử chơi thể thao một vài môn nào đó, th hc thêm mt ngôn ng khác, hc nu ăn, hc làm đ gm, điêu khc, hi ha hay chơi mt loi nhc cụ,... 

~ Biết đâu trong quá trình tri nghim nhng th mi, bn không nhng phát huy kh năng đng não mà còn tình c khai phá tim năng trong lĩnh vc mà trước đây chính mình chưa bao gi nghĩ ti.

2./ Đng ngi mo him:

~ Mi người đu có bn năng tư duy, nó được th hin ra hay n giu đi. Tr em thường có trí tưởng tượng phong phú vượt bc hơn so vi người ln? Đó là vì chúng chưa tng tri qua tht bi. Tr con s không có ni lo lng, s hãi khi th điu gì đó mi l, vp phi sai lm và b ch trích. S ci tiến sáng tạo đi lin vi mo him, không có ch cho ni lo s. Đng ngi nhng th thách mi vì chúng ch là nhng yếu t giúp tôi luyn con người bn tr nên sáng to và trưởng thành hơn.

3./ Hãy vn đng cơ th mi khi thiếu ý tưởng:

~ Ngi yên sut mt ch tp trung đng não không làm cho chúng ta phát huy được tim năng tư duy đt phá. Hãy đng lên và vn đng như: đi li vòng quanh, tp nhng bài th dc nh, di chuyn đến nhng v trí khác trong phòng đ tiếp cn vn đ dưới mt góc nhìn khác, bn s ngc nhiên vì nhiu ý nghĩ mi bt ra trong đu mình. Ngoài ra, chơi một môn th thao cũng giúp khơi ngun cm hng, tăng kh năng hot đng ca não, giúp tnh táo hơn trong suy nghĩ, ý tưởng sáng to cũng t đó tuôn ra. 

4./ Hãy đ mt vài món đ chơi trên bàn làm vic:

~ Có rt nhiu món đ chơi được sn xut giúp người s dng cho nhân viên văn phòng, tăng kh năng tp trung và đi mi tư duy, có th k đến như desk toy, fidget toy, khi g mokuru hay spinner… 

~ Nhng vt dng này thot nhìn đơn gin nhưng được thiết kế vi li chơi lp đi lp li s có kh năng to nên li suy nghĩ đa dng hơn cho người chơi. Khoa hc đã chng minh, vic kích thích các đu ngón tay liên tc s gii ta căng thng và khiến chúng ta sáng to hơn do đu ngón tay có cha nhiu dây thn kinh cm xúc. Hãy tìm mua, đ chúng trên bàn làm vic, s dng mi khi bun chán và bí ý tưởng.


5./ Tp viết bài cảm nhận ngn:

~ Hãy tưởng tượng và viết ra nhng cảm nhận ngn theo ch đ yêu thích của bạn, thêm vào vài hình nh minh ha vui nhn. Đng bn tâm nếu bn viết không hay hoc v không đp. Và cũng đng ngn ngi chia s nhng câu chuyn ca mình lên các din đàn, mng xã hi facebook hay blog, hot đng này giúp nâng cao trí não rt hiu qu.

6./ T tin vào chính mình:

~ T tin là mt na ca thành công, cách nhanh nht đ giết chết sáng to chính là s tht bi ngay khi chưa bt đu. Khi có ý tưởng, hãy viết chúng ra mt cách c th, phi hp chúng vi nhng k năng và đim mnh ca bn thân. Cui cùng, đng lãng phí kh năng bng vic ch đ chúng trên giy, hãy t tin bt tay vào hành đng và biến ý tưởng thành hin thc.

7./ Luôn mang theo người s ghi chép:

~ Chi chép hay Take note là mt vic nên làm, nht là vi nhng người luôn cn s sáng to. Viết li nhng ý quan trng ca cuc hp, ca đi tác, nhng d đnh ca riêng mình, nhng ý tưởng mơ h, hãy ghi tt c vào s và đc li thường xuyên.

~ Hãy viết bt c điu gì khiến bn thy thích thú, cho dù bn đang mơ h. Bn cm nhn được mt điu mi l trong cuc sng, trong lúc đang đi đường, đang xem tin tc hoc mt phương pháp làm vic mi. Hãy viết ra đ lưu li khonh khc đó, chc chn s đến lúc bn dùng đến nó.

~ Chn mt vài ý tưởng thú v nht và viết chúng ti nhng v trí khác nhau trên giy. V nhng đường ni gia các ý tưởng, v các nhánh ph ca nhng ý tưởng quan trng và kết ni chúng ti nhng ý tưởng ít quan trng hơn.

8./ Hoàn thành mt khóa hc:

~ Hãy hc mt khóa hc không liên quan đến chuyên môn ca bn: Nu ăn, may vá, thêu thùa, lp trình, chơi c, ngoi ng, k năng, múa, hát, đàn, lp trình website, công ngh blockchain, …bt c th gì mà bn thích. Hc chuyên tâm và hoàn thành nó mt cách tâm huyết nht có th. Bn s nhn được nim vui và hơn hết là s kết ni gia công vic vi kh năng mi mà bn va khám phá.

9./ Giao lưu và cng tác vi nhng người xung quanh mình:

~ Hp tác vi người khác, nếu bn làm vic rt ăn ý vi ai đó. Đôi khi, trao đi hoc đng não v mt vn đ nào đó cùng người khác s giúp bn phát trin được ý tưởng vn đang b kt trong đu by lâu. Hãy tìm mt người hiu rõ nhng chuyn mà bn đang phi gii quyết. Có th h s có nhng quan đim khác đ giúp bn gii quyết vn đ theo cách sáng to hơn.

~ Tn dng mi cơ hi đ m rng tm nhìn ca mình bng cách làm quen vi nhng người bn mi, có th là nhng người khác chuyên môn vi mình. Xung quanh chúng ta có rt nhiu người thú v khau nhau. Không th biết được h s nh hưởng như thế nào ti kh năng sáng to ca chúng ta.

10./ To ra môi trường làm vic thúc đy tính sáng to:

~ Thông thường, nhng môi trường làm vic được sp đt sn và có tính trt t cao s không khơi gi được s sáng to. Hãy to ra mt nơi làm vic có th to cm hng cho bn sáng to. Treo nhng bc nh hoc áp phích đ cao sc sáng to, mang ghế sô pha vào phòng làm vic …

11./ Đc sách tht nhiu:

~ Mt phn quan trng ca vic tr nên sáng to là bn phi biết nhiu th và hiu cách mi th vn hành. Khi bn càng biết nhiu, bn s càng hiu được nhiu quan đim hơn, và bn s có th kết ni nhng ý tưởng mà trước đây bn chưa làm được. Đc sách là mt trong nhng cách tt nht đ m mang kiến thc và quan đim ca bn.

~ Hãy đc v nhiu ch đ khác nhau, v nhng điu mà bn chưa biết. Bng cách này, khi cn phi vn dng ti kiến thc và s sáng to ca mình, bn s áp dng được nhng kiến thc đa ngành ngh và đa lĩnh vc. Dành thi gian đc truyn gi tưởng, khoa hc vin tưởng hoc nhng th loi khác đ m mang trí tưởng tượng ca bn.

~ Hãy biến vic đc sách tr thành thói quen, tránh t ép buc bn thân phi đc mt quyn sách mi tun hoc mt quyn sách mi tháng. Thay vào đó, hãy tìm ti sách và nhng tài liu khác mà bn thích và đt chúng khp nơi. Dùng nhng lúc rnh ri đ khám phá thế gii tri thc.

12./ Đi thăm nhng đa đim kích thích kh năng sáng to ca bn:

~ Đôi khi chúng ta cn có nhng yếu t kích thích đ s sáng to có th phát trin. Có rt nhiu cách đ tìm thy nhng yếu t đó, và thường thì chúng s rt vui, thú v và hp dn. Hãy th đi ti: các trin lãm, hi ch hoc l hi ngh thut. Bn s được thy rt nhiu điu thú v mà bình thường bn không có cơ hi tiếp xúc, và điu đó s giúp bn nghĩ ra nhng điu mi m. Tham d nhng bui hòa nhc, giao hưởng hoc l hi âm nhc. Đi xem kch, opera hoc tham quan bo tàng. Tham d mt bui din thuyết, hi tho hoc thuyết trình.

~ Ngoài ra bn nên đi du lch và dành thi gian tn hưởng thiên nhiên. Dù là đi do trên b bin hay đp xe dc con đường đy cây xanh, sc mnh và v đp ca t nhiên có th giúp mi người thư giãn và có cái nhìn bao quát hơn. Khi đã trng thái tích cc, bn có th nhìn ra nhng s kết ni mà trước đây bn không nhìn thy.
Tóm li, trong mi người chúng ta đu n cha nhng suy nghĩ đt phá mà nhiu khi chính bn thân cũng không ng ti. Áp dng nhng phương pháp rèn luyn s sang to như trên s giúp công vic tr nên nh nhàng hơn, và tt nhiên s hiu qu hơn na. Nuôi dưỡng s sáng to cũng là cách đ giúp bn khi nghip sáng to (Startup) thành công hay giúp bn vươn xa hơn trong công vic hin ti ca mình.
Trong vic suy nghĩ sáng to, không có đúng hoc sai. Ch có nhng ý tưởng khác nhau, nhng ý tưởng đó đu đáng được xem xét ti và mt s s được la chn cho mc đích s dng nào đó. Bn hoàn toàn có th to ra nhng đt phá sáng to, ch cn khai thác sc mnh ca s tò mò, dám làm và nuôi dưỡng mt thái đ tích cc ti v trí công vic ca bn. Cùng vi nhng bí quyết trên thì mt thi gian bn s sng st trước kết qu sáng to mà nhng phương pháp này mang li.

Chúc bạn luôn luôn sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong mọi hoàn cảnh!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US