Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN


CÁCH XÂY DNG THƯƠNG HIU CÁ NHÂN HIU QU


I./ Thương hiu Cá nhân là gì?

Thương hiu không ch gn vi sn phm mà nó có th gn vi bt kỳ Công ty, Doanh nghip, đa danh nào, và c con người. Mt sn phm mang thương hiu ni tiếng thì bán rt chy hàng, bn thân cá nhân con người cũng cn thương hiu đ tr nên ni bt và có giá tr hơn.
Dù đang làm vic trong lĩnh vc nào, thương hiu cá nhân cũng có th giúp bn t tin và to n tượng tt vi mi người. Nh đó, cơ hi thành công tăng cao.
Nhà sáng lp Amazon Jeff Bezos tng nói: “Thương hiu cá nhân là nhng gì người ta nói v bn khi bn không có mt đó”. Đó là danh tiếng, là nhng th giúp người khác nhanh chóng nhn ra bn, là cách bn t qung bá tên tui và đnh giá li ha ca bn thân.
Thương hiu cá nhân là tt c nhng gì mi người nhìn nhn được bn v ngoi hình, tính cách, ngh nghip và các giá tr mà bn đóng góp được cho xã hi. Cách bn ăn mc, đi đng, giao tiếp… s dn hình thành nên thương hiu cá nhân trong suy nghĩ ca người khác. Thương hiu Cá nhân có th hiu là hình nh, giá tr bn thân ca mt cá nhân giúp người khác phân bit được cá nhân đó vi mi người xung quanh.
Thương hiu Cá nhân phn ánh tính cách, năng lc ca người đó v hc vn, k năng, các thành tích v kinh tế, xã hi… xây dng lên. Nó s giúp cá nhân ti đa hóa s nh hưởng ca h ti nhng người s giúp h thành công. Thương hiu cá nhân phn ánh tính cách và năng lc ca người đó.
Thương hiu Cá nhân không đơn thun là nhng nh hưởng ra thế gii bên ngoài mà nó còn là s t nhn thc v các đim mnh, đim yếu, k năng, cm xúc… cũng như cách s dng các yếu t đó đ to nên s khác bit cho bn thân và đnh hướng cho các quyết đnh ca cá nhân đó.
Vic xây dng thương hiu cá nhân là cách đ làm cho người khác chp nhn chúng ta t cái nhìn đu tiên, thông qua môi trường giao tiếp hoc môi trường công vic. Thương hiu cá nhân giúp bn hiu rõ bn thân mình hơn, tăng s t tin và tính khng đnh: T vch rõ bn thân mình thay vì đ người khác nói bn là ai. Bn có đ năng lc nh hưởng đến mi người đ mi người chp nhn bn theo cách mà bn mong mun thông qua nhng giá tr riêng ca bn.
Thương hiu cá nhân chính là hình nh ca mt con người trước công chúng, cng đng, có th đo lường được thông qua các tiêu chí như sau:
  1. Mc đ được nhiu người biết đến.
  2. Nhng giá tr, thành tích đt được hay phm cht cá nhân.
  3. Mc đ nh hưởng ca cá nhân vi công chúng.
II./ Vì sao cn xây dng mt thương hiu cá nhân:
Mt doanh nghip s hu mt thương hiu mnh s có doanh thu, giá bán, các giá tr thương mi, hình nh cao hơn các doanh nghip khác. Vi cá nhân cũng hoàn toàn tương t, hai con người có hc thc, có nhn thc, có k năng, thái đ tương đương nhau, nhưng mt người có đim khác bit s có giá tr hơn người còn li.
Bn cn xây dng mt thương hiu cá nhân khi bn cm thy mình chưa thc hin mc tiêu ca mình. Lúc đó xây dng thương hiu ca cá nhân s giúp bn đnh hướng tt đ đi đúng mc tiêu mình đã đt ra. Chúng ta cn xây dng thương hiu cá nhân khi mình chưa nhn được s tín nhim ca người khác dù đã đt thành tích trong công vic.
Hin nay các doanh nghip khi tuyn dng người luôn đánh giá cao giá tr bn thân ca ng viên, theo h nhng con người có nhng đim khác bit v cá nhân s có giá tr hơn các ng viên khác không có ý thc xây dng giá tr cá nhân.
Bn cn mt s đt phá, to lòng tin hay thăng tiến trong công vic, khi đó nếu có mt thương hiu cá nhân tt s giúp bn có nhiu cơ hi và có nhiu s ng h hơn trong lĩnh vc hot đng ca mình đ giúp bn thành công.
Qua thc tế có 3 nhóm người có xu hướng xây dng thương hiu cá nhân cao hơn các nhóm khác:
  1. Nhng người làm kinh doanh, làm ch, nhà đu tư.
  2. Nhng người hot đng chính tr, ngh thut, th thao, ngh sĩ.
  3. Nhng nhà nghiên cu.
C ba nhóm người trên đu có mc tiêu, chiến lược xây dng cho mình mt thương hiu cá nhân, h đu c gng làm vic, phn đu đ có mt thương hiu cá nhân vi khách hàng, vi cng đng trong các lĩnh vc h đang hot đng.

III./ Khi nào cn xây dng thương hiu cá nhân?
Hãy bt đu sm khi nào có th, khi ý thc được vic này càng sm thì bn s to cho mình mt hình nh càng rõ nét vi tt c mi người xung quanh. Thương hiu Cá nhân không phi c phi là nhng người lãnh đo hay người công chúng mà bt c ai cũng nên làm nó, đ bn có mt hướng đi đúng trong cuc sng, trong công vic và s nghip. T đó con đường đi đến thành công được rút ngn thi gian li.
Xây dng thương hiu cá nhân cũng có th được hiu là tiếp th cho chính hình nh ca cá nhân mình. 

IV./ Các bước xây dng thương hiu cá nhân:

1./ Đnh v bn thân:
Mun xây dng thương hiu cá nhân, đu tiên bn phi xác đnh: Tôi là ai? Tôi đến t đâu? Tôi có th làm tt nhng gì? Tôi mun tr thành người như thế nào? Ước mơ hoài bão ca tôi là gì? Tôi mong mun đóng góp gì cho cng đng, xã hi? K năng ca bn, năng lc, hc vn, kinh nghim chuyên môn, thái độ, đam mê, nhit huyết, cá tính là mu cht to nên thương hiu mnh. Xác đnh thế mnh, đim riêng khác bit d to s thành công, nhng s trường ca bn…
Hãy sng đúng vi chính mình, đng c gng đánh bóng hay đeo lên chiếc mt n ca bt kì ai. Bn ch cn khám phá bn thân đim mnh thì phát huy và sau đó chia s vi mi người, đim yếu thì hc tp đ hoàn thin chúng. Đây chính là cách xây dng thương hiu cá nhân hiu qu và bên lâu nht.
Luôn đáng tin cy, người gương mu, nghiêm chnh, thng thn và trung thc vi mi người, năng lc và phm cht con người mình, khi đó bn s nhn được s tín nhim t người khác.

2./ Đi chung vi nhng người có tm nh hưởng:
Vic tên ca bn xut hin chung vi nhng người ni tiếng trong ngh hay ngoài ngh là mt cách đm bo nâng cao tên tui và to sc bt rt ln cho thương hiu cá nhân ca bn. Hãy tìm hiu nhng nhân vt có tm nh hưởng ln trong lĩnh vc ngh nghip ca bn và dn xây dng mi quan h tt vi h.
Mt khi tên tui hoc hình nh ca bn thường xuyên được nhng người ni tiếng này nhc đến thì nghim nhiên bn s được công nhn là mt người có tm nh hưởng.

3./ To ra nhng ni dung có giá tr:
Vic cung cp thông tin hu ích không ch là cách bn th hin chuyên môn ca mình trước người khác mà còn giúp bn thân phát trin thành mt nhà lãnh đo tư tưởng trong công vic. Đó là nhng video hướng dn do bn t làm, nhng bài viết trên website, blog, mng xã hi, hay nhng báo cáo phân tích d liu chun xác, nhng kinh nghim trãi nghim ca bn thân … chúng có ích đi vi khách hàng và có kh năng thúc đy danh tiếng ca bn.
Mt khi bn cung cp nhng kiến thc có giá tr cho người khác mà không đòi hi bt c điu gì, tc là bn đã chiếm được nim tin ca h và to cơ hi cho h d dàng thiết lp mi quan h công vic vi bn.

4./ Nói chuyn trước công chúng:
Đây là công c tt nht cho vic thúc đy danh tiếng ca bn và đnh v bn thân dưới góc đ là mt tác gi v mt ch đ c th nào đó. Nói trước đám đông là mt k năng rt khó và cn được luyn tp nhiu mi thành thc được. Do đó, bn có th bt đu bng vic tp thuyết trình trước các đng nghip hoc vi khách hàng trước khi nói v chính mình trong các hi tho, s kin.

5./ Rèn luyn kĩ năng giao tiếp & to mi quan h:
Bn nên bt đu hành trình xây dng thương hiu cá nhân bng vic rèn luyn và ci thin kĩ năng giao tiếp, phát biu, giao tiếp ch đông người. Giao tiếp mch lc, rõ ràng, mnh dn bày t quan đim cá nhân khiến cho mi người cm thy s t tin toát ra t bn. Hãy bt đu chia s nhng kiến thc mình biết cho bn bè xung quanh, cùng bàn lun v mt quan đim nào đó, hùng bin hay phn bin mt ch đ.
Hãy tiếp cn giao tiếp vi các chuyên gia đu ngành trong lĩnh vc ca bn đ hc hi và to mi quan h, ch đng tham gia cng đng các câu lc b cùng s thích trong lĩnh vc ca bn hoc các lĩnh vc khác, tham gia các s kin Offline trong lĩnh vc ca bn, tham gia các hot đng t thin, đu giá...

6./ Tp viết lách cho các báo:
Hãy viết vài bài viết đăng ti trên nhng trang báo chuyên ngành thuc ngành ngh ca bn, báo giy, báo mng, hoc các din đàn. Hc tp cách viết lách, đ viết sách chia s kinh nghim ngh nghip hoc nhng kiến thc có ích cho mi người xung quanh. Đăng các bài viết hay và cp nht thường xuyên.

7./ Không ngng hc hi chuyên môn:
Bn nên ưu tiên thi gian trau di nhng kiến thc liên quan đến chuyên môn ca mình. Dành thi gian đ có chng ch, bng cp t các khóa hc được t chc dưới nhiu hình thc: hi tho, chương trình tư vn, hc chính quy, du hc, cao hc, bng tiến sĩ… bn s nhn li kiến thc và uy tín.

8./ Xây dng thương hiu cá nhân trc tuyến:
Ngày nay thi đi công ngh 4.0, bn không th không tham gia thế gii online và xây dng thương hiu cá nhân  trên các mng xã hi như: Facebook, Zalo, Twitter, Instagram, google, Linkedin, Tango, blog Các bài tin tc, bình lun, hình nh, chia s, to và chia s các ni dung đ to hiu ng lan truyn trên mng.… đăng ti trên mng xã hi hàng ngày phn ánh con người ca bn.
Trong trường hp bn có mt trang web cá nhân riêng thì quá tt. Có mt website cá nhân riêng giúp bn tr nên chuyên nghip hơn trong mt đi tác và khách hàng. Mi người đu có th d dàng tìm kiếm thông tin ca bn trên website nh Google.

9./ To s khác bit:
Mi cá th đu có nhng đim khác bit, điu quan trng là bn phi biết cách nhn đim khác bit ca bn thân. Bn nên hn chế sao chép phong cách hay b ngoài ca mt người ni tiếng, vì bn vn là bn và h vn là h, bi bn không th sao chép tính cách và s tht bên trong con người ca h.

10./ Th hin kh năng tài chính, k năng & tài năng hin có:
Tài năng được ban tng cho mi người, không ch đ thành tu bn thân người y, mà là đ làm vic có ích cho đi. Có th bn s hu mt vài k năng cơ bn, mà có th nuôi dưỡng đ phát trin tr thành tài năng tht s, bn hãy phát huy nó và đng ngn ngi tri nghim th hin tài năng đó ra bên ngoài. Đây là cách xây dng thương hiu cá nhân nhanh nht và hu hiu nht.
Nhng tài năng mà nhiu người ngưỡng m bn như: đàn, hát, làm thơ, din hài kch, đóng phim, người mu, lp trình viết game, đá banh, chơi golf, chơi tennis, làm MC dn các chương trình trên Tivi, hoc nếu là n s hu sc đp cùng vi s đo ba vòng chun thì vic thi hoa hu, làm người mu, … cũng là cách xây dng thương hiu cá nhân nhanh nht.
Th hin kh năng tài chính bng cách s hu nhng dòng siêu xe đt tin, bit th, máy bay riêng, trc thăng, du thuyn, h thng khách sn khu nghĩ dưỡng, c phn chng khoán… cũng là cách thu hút người ngưỡng m xung quanh bn.
Kết lun: Thương hiu cá nhân được xây dng bng năng lc thc s ca bn trong sut mt quá trình dài và kiên trì bng n lc bn thân ch không phi được to ra mt cách nht thi kiu hin tượng.
To dng được thương hiu cá nhân là không d và là mt vic quan trng và cn thiết cho mi người. T đó giúp bn tìm kiếm mt công vic tt hơn, mt v trí cao hơn hay có thêm nhng khách hàng mi, thương hiu s là mt nhân t quan trng trong s thành công ca b
n.
Chúc bn xây dng thương hiu cá nhân thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US