Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

TÌM HIỂU VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN - CRITICAL THINKING


TÌM HIU V TƯ DUY PHN BI
CRITICAL THINKING
  • Trong mt cuc hp tp th đông người mà khi mt ý kiến nêu ra thì chc chn s không được s ng h hoàn toàn 100%, s có người thc mc hay phn đi. Mt tp th đông người mà bt c vn đ gì nêu ra đu nhn được s ng h cao thì hoc là tt c đu tiến v phía trước hoc là tt c cùng đang lùi v phía sau.
  • Khi ta gn như mc nhiên đng ý vi nhng th xung quanh ta mà không h phán xét hoc không bao gi suy nghĩ ngược li thì đó có phi là ta đang thun theo t nhiên, mt xã hi như thế thì s không phát trin vì con người không suy nghĩ tìm chn ra cái tt nht.
  • Ngược li mt cuc hp phn bin ny la không có nghĩa là nó th hin tính thiếu đoàn kết trong ni b mà nó là cơ hi đ cho tp th đó suy nghĩ nhiu chiu nhm la chn ra cách tt nht giúp phát trin, đó là mt trong nhng bí quyết thành công ca tp th, đó là nh vào văn hóa phn bin – Critical Thinking.
  • Văn hóa phn bin ( Critical Thinking) được thc hin trong các công ty nước ngoài mà bt c ai cho dù là nhân viên cp thp nht cũng có th đng lên tranh lun vi mt v tng giám đc nếu thy ý kiến mình hay hơn, không có phân bit th bc khi tranh lun. Ngoài chiến trường, hay chính tr mt người cp bc thp hơn có th tranh lun vi cp trên đôi khi tranh lun c Tng thng, khi cn nếu thy mình đúng. Văn hóa phn bin kích thích vic khi nghip, không ai phn đi nhng người nghĩ khác.
  • Vit Nam ta thì văn hóa phn bin cp quc gia cũng ch mi hình thành gn đây, chưa ph biến. cp qun lý nhà nước, các công ty thì sếp bo gì cp dưới nghe và làm theo, nếu cãi li thì b đì, b khin trách, b sa thi, b chuyn công tác khác. nhà thì b m nói gì con cái phi nghe li và làm theo.
  • Ngày nay xã hi phát trin thì tư duy phn bin là mt k năng vô cùng cn thiết cho mi chúng ta. Nó không nhng giúp chúng ta tìm kiếm công vic tt, tư duy đúng đng mà còn giúp chính bn thân mình vượt tri so vi nhng người khác.

I./ Tư duy phn bin là gì?
Tư duy phn bin (Critical thinking) còn được gi là tư duy phân tích. Tư duy phn bin là mt quá trình tư duy nhm cht vn các gi đnh hay gi thiết. Bn biết cách phi suy nghĩ như thế nào khi đng trước mt điu gì đó, khi nhìn vào mt vn đ, chúng ta biết phân tích và đánh giá được nó là sai hay đúng.
Tư duy phn bin là mt quá trình tư duy bin chng bao gm phân tích và đánh giá mt thông tin đã có, theo các cách nhìn khác cho vn đ đã đt ra nhm làm sáng t và khng đnh li tính chính xác ca vn đ. Lp lun phn bin phi rõ ràng, lô gíc, đ bng chng, t m và công tâm.

II./ Tm quan trng ca tư duy phn bin:
Tư duy phn bin là k năng tư duy cn thiết cho mi lĩnh vc. Nếu bn làm vic trong lĩnh vc giáo dc, tài chính, qun tr hay pháp lý, thì tư duy phn bin cc kỳ quan trng. Kh năng tư duy phn bin tt và gii quyết vn đ mt cách có h thng là tài sn quý giá trong mi lĩnh vc, ngh nghip.
Tư duy phn bin rt quan trng trong nn kinh tế tri thc,  nó được thúc đy bi thông tin và công ngh. Nn kinh tế mi cn vào các k năng vn dng trí óc linh hot và kh năng phân tích thông tin, tích hp các ngun kiến thc đa dng vào gii quyết vn đ.
Tư duy phn bin giúp ci thin các k năng thuyết trình và ngôn ng. Suy nghĩ rõ ràng và có h thng có th ci thin cách mà chúng ta din đt các ý tưởng. Đi vi văn bn, tư duy phn bin cũng tăng kh năng hiu rõ nhng gì đã được viết.
Tư duy phn bin thúc đy sáng to, tìm ra gii pháp sáng to cho mt vn đ. Các ý tưởng mi này cũng bt buc phi hu ích và liên quan đến vn đ đang cn được gii quyết. Tư duy phn bin đóng vai trò trong vic đánh giá các ý tưởng mi, la chn nhng ý tưởng tt nht và điu chnh chúng nếu cn thiết.
Tư duy phn bin rt quan trng đi vi quá trình phn chiếu bn thân - self reflection. Đ kim soát cuc sng và làm cuc sng tr nên có ý nghĩa, chúng ta cn nhn dng rõ giá tr bn thân và làm ch bn thân, tnh táo khi ra quyết đnh.
Tư duy phn bin tt là nn tng ca khoa hc và dân ch. Vì khoa hc đòi hi lp lun trong th nghim và xác nhn các lý thuyết. Nn dân ch t do cũng đòi hi các công dân có cách suy nghĩ lý trí, phn bin v các vn đ xã hi đ có nhng giá tr đúng đn.
Tư duy phn bin có giá tr rt ln quyết đnh ti s thành bi ca t chc thm chí là s tiến b ca loài người. Bt c mt ý kiến nào mi l mi ra đi đu trước hết là b đám đông vùi dp, khi ý kiến đó đã t chng minh được t thc tế thì nó mi dn được chp nhn.
Giá tr ca nhng ý kiến phn bin là nó không khiến t chc tht bi mà chính nhng ý kiến phn bin s giúp t chc tránh khi các ri ro không đáng có, nó giúp thúc đy s ci tiến và sáng to. Nếu người qun lý ch thích nhng người lúc nào cũng vâng d thì s không thu hút được nhng người phn bin.

III./ Phương pháp rèn luyn tư duy phn bin:

1./ Trao di kiến thc cho bn thân:
Phi trao di kiến thc mt cách tng quát, thu thp và nm vng thông tin đa dng v các lĩnh vc đi vi ngành ngh mình đang làm vic. Tp thói quen quan sát và hc hi tht nhiu kiến thc k c ngoài ngành đ khi bin lun thì mình luôn là người nm rõ các thông tin chính xác đ làm người khác thuyết phc.

2./ Rèn luyn kh năng quan sát và hiu:
Quan sát đây không phi ch là nhìn đ biết mà còn phi phi hiu, t nhìn hiu, nghe hiu và đc hiu. Kết qu ca quan sát là ta hiu được bn cht đng sau ca b ngoài ca s vt, hin tượng. Sau khi hiu thì phi kết ni các mt xích tưởng như chng có liên kết gì vi nhau.

3./ Hãy luôn tò mò:
Sau khi hiu được bn cht ta bt đu nhìn s vic dưới nhiu góc đ khác nhau. Lúc này bn đt các câu hi và tr li chúng, có th dùng câu hi bng phương pháp 5w1h. Thông tin chính xác v vn đ gì? V ai? V điu gì? Liên quan đến lĩnh vc gì? Khi nào xy ra? Ai chu trách nhim gii quyết?...
Điu này giúp cho mi vic được tt hơn, phòng nhng trường hp không hay xy ra ngoài suy nghĩ ca mình. Đây là cách đ mi th ca bn được hoàn ho hơn và tránh các sai sót. Khi bn đt câu hi thì cũng ch đng đi tìm các câu tr li bng cách da trên nhng cơ s khoa hc và logic, hãy lên nhng câu hi đ làm rõ vn đ, tr li nào mi là đúng và chính xác. T đó đánh giá, tng hp và rút ra kết lun và nguyên nhân cho vn đ trên.

4./ Hãy luôn t ra nghi ng:
Đi vi nhng s vt hin tượng mà bn mi gp ln đu hãy đng tin ngay mà hoài nghi chúng. Mt ý kiến t người mà bn thiếu tin tưởng đương nhiên s phi được soi xét k hơn so vi ý kiến mt người mà bn đã hoàn toàn tin tưởng.

5./ Đt mình ra ngoài hoàn cnh mt cách khách quan:
Khi đánh giá mt vn đ nào đó bn phi coi bn thân như mt người khác đang xem xét mà không phi là chính mình đ mang tính khách quan. Nếu không bn s d b cm xúc chi phi, đây chính là rào cn ln đ có tư duy phn bin.
Mun có tư duy phn bin tt thì đòi hi phi có cái nhìn khách quan mt vn đ nào đó. Đc bit là không suy nghĩ hay gii quyết các vn đ theo kiu cm tính hay đ cái tôi quá nhiu đ nhìn nhn mt vn đ. Hãy b cái nhìn ch quan, thay vào đó là suy nghĩ khách quan mi vic.
Tư duy phn bin tht s rt quan trng cho tt c mi lĩnh vc ngh nghip chuyên môn và mi chuyên ngành khoa hc. Đây là mt k năng quan trng vì nó to điu kin cho người ta phân tích, đánh giá, xây dng li nhng suy nghĩ ca mình, làm gim ri ro vn dng, hành đng, nâng cao tính sáng to trong công vic.
Tư duy phn bin khác vi vic thích tranh cãi hay ch trích người khác. Mc dù các k năng tư duy phn bin có th được s dng đ vch trn nhng thiếu sót và cách lp lun sai lm, nhưng tư duy phn bin cũng đóng vai trò quan trng trong vic phi hp đ đưa ra các cách lp lun đúng đn và có tính xây dng.
Tư duy phn bin giúp chúng ta thu np kiến thc, tăng mc đ thu hiu lý thuyết đã biết, cng c các lp lun, nâng cao hiu qu x lý công vic và gii quyết vn đ. Tư duy phn bin là mt phn cơ bn ca sáng to bi vì chúng ta cn tư duy phn bin đ đánh giá và ci thin các ý tưởng sáng to.
Như vy chúng ta hãy hc tht nhiu kiến thc, và chúng ta phi tìm cách áp dng chúng vào trong công vic và cuc sng thường ngày, luôn nghi ng và đt câu hi đ lt li vn đ. Bên cnh đó cn s luyn tp bn b đ có th to ra nhng ci thin v kết qu. Bn cũng cn ý chí, đng lc và thái đ đúng đn đ thc hin tht tt công vic c
a mình.

Chúc bn nhiu mai mn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US