Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

10 KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19


10 KHUYN CÁO CA B Y T Đ PHÒNG CHNG HIU QU DCH COVID-19 ( CORONA)C nước đang thc hin giãn cách xã hi đ gim lây nhim Covid-19 trong cng đng khi mùa đi dch Corona đang hoành hành trên toàn thế Gii. Nhng bin pháp giãn cách xã hi hay cách ly xã hi ca Chính ph đang cho thy nhng tín hiu rt tích cc trong vic phòng bnh virus SARS-CoV-2.

Đ CUC CHIN CHNG COVID-19 (CORONA) HIU QU, B Y T VA ĐƯA RA 10 KHUYN CÁO MI VI TT C NGƯỜI DÂN C NƯỚC NHƯ SAU:

  1. Không đi ra ngoài khi không tht s cn thiết. Không tp trung quá 2 người ti nơi công cng.
  2. Luôn đeo khu trang khi đi ra ngoài k c khi làm vic; luôn đng cách xa người khác 2 mét.
  3. Luôn ra tay bng xà phòng dưới vòi nước chy hoc bng dung dch sát khun nht là sau khi s tay vào bt c vt dng nào và sau khi gp, nói chuyn vi người khác và khi v nhà.
  4. Không bt tay khi gp người khác, không đưa tay lên mt, mũi ming.
  5. Thường xuyên súc ming bng nước mui hoc nước súc ming; gi m vùng ngc c, ung nước m. Thay qun áo khi v nhà và qun áo thay ra cn được ngâm vi xà phòng.
  6. Ăn ung đ cht, ăn chín, ung chín, tp luyn th thao phù hp, sinh hot lành mnh. Thường xuyên v sinh, gi thông thoáng nhà ca, lau ra các b mt hay tiếp xúc.
  7. Nếu phi cách ly thì phi nhà, hn chế gp người trong nhà, thc hin theo các hướng dn cách ly ca cơ quan y tế.
  8. Không nên đến cơ s y tế nếu không phi cp cu. Hãy hi cán b y tế bng đin thoi hoc qua mng trước khi mun đi khám bnh.
  9. Khai báo y tế qua ng dng (https://ncovi.vn) cho mình và cho người thân trong nhà; theo dõi sc khe hàng ngày và báo ngay cho cơ quan y tế hoc trên ng dng NCOVI.
  10. khuyến cáo mi chng dch Covid-19, lưu ý không tiếp khách: Không mi khách đến nhà và cũng không nên đến nhà người khác. Cuc sng s còn nhiu dp đ gp nhau.

Chúc bn nhiu sc khe!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US