Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

6 CON SỐ TRONG THẦN SỐ HỌC TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORAS

 

6 CON S TRONG THN S HC TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORAS
Đ HÌNH DUNG V MT ĐI NGƯỜI QUA CÁC CON STheo Thn s hc hay nhân s hc (numerology) trường phái Pythagoras thì mi mt người, khi khám phá qua 6 con s chúng ta đã có th hiu sơ lược v cuc đi ca người đó và t đó có nhng đnh hướng tt đ h có th phát huy ưu đim, hn chế nhược đim.

Cách tính các con s trong thn s hc Pytago (Pythagoras) cũng đơn gin, bng cách dùng các con s t ngày tháng năm sinh và t tên ca Bn. T tên thì đi chiếu nhng ch cái vi các con s bng H thng s Pythagore có sn đ ra được mt dãy s tương ng vi ch cái đó.

Bng chuyn đi ch cái thành các con s:

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9

A       B       C       D       E       F       G       H       I

J        K       L       M      N       O       P       Q       R

S       T       U       V       W      X       Y       Z      

 

Trong đó có nhng ch cái nguyên âm thành s (a, e & w, i, o, u).

Vit Nam thì chúng ta không cn phi xét ch W mà ch cn xét ch E, ch Y cũng thuc hàng không được tính. Ch Y được xem là mt nguyên âm khi không có nguyên âm nào khác trong âm tiết và khi nó đi trước mt nguyên âm và phát ra rõ ràng như mt âm. W cũng được xem là nguyên âm khi mà nó đi trước mt nguyên âm và nó to nên mt âm thanh duy nht .

6 CON S TRONG THN S HC TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORAS NHƯ SAU:

1./ S Ngày sinh: Mô t cách nhng người xung quanh nhìn nhn, nhn xét v bn.

2./ S Nhân cách: Mô t mi người xung quanh cm nhn v bn như thế nào.

3./ S Tên riêng: Mô t v sc mnh tên ca bn.

4./ S Linh hn: Mô t điu bn cm nhn thc s trong con người ca bn.

5./ S Đường đi: Mô t đường đi bn phi tri qua đ có hnh phúc, thành đt. Đây là con s quan trng nht trong biu đ ca bn.

6./ S Th hin: Mô t thái đ chung ca bn đi vi cuc sng bn.

 

Khi khám phá và phân tích nhng con s ca bn, giúp Bn đnh hướng và có th sng cuc sng lý tưởng khi bn đã tìm ra câu tr li cho con đường đi ca bn. Nhng con s cho bn cái nhìn v cuc đi, cơ hi và thách thc, qua đó bn có th có chun b tt hơn cho cuc sng ca mình. Hơn na, bn cũng d dàng đt được mc tiêu cuc sng ca mình hơn bao gi hết khi hiu được nhng con s.


CHÚNG TA CÙNG TÌM HIU RÕ QUA CÁC CON S THN S HC TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORAS:  

 

I./ S ĐƯỜNG ĐI:

 

Theo thn s hc trường phái Pythagorean thì s đường đi hay còn gi là s năng lc được xem là quan trng nht trong cuc đi ca mt người. S đường đi s cho bn biết s đnh hướng, điu gì bn nên làm trong cuc sng ca mình.

S đường đi là con s đi din cho các biến c trong toàn b cuc đi ca bn t khi bn sinh ra, được đt tên cho ti khi bn mt. S đường đi tht quan trng giúp bn vn dng đ thay đi hnh phúc ca bn v vt cht, tinh thn, s nghip, hôn nhân, con cái, gia đình, bn bè… Như vy s đường đi gn như phn ánh toàn b cuc sng ca bn.

S đường đi được tính bng cách cng tt c các s trong ngày sinh ca bn li. Nếu kết qu cui cùng là hai ch s thì bn tiếp tc cng chúng li ln na, tr khi kết qu đó là 10 và 11 thì bn c gi nguyên.

Ví d:

 • Bn sinh vào ngày: 7/8/1984
 • Đu tiên Bn cng tt c s trong ngày sinh li: 7+8+1+9+8+4 = 37
 • Tiếp theo cng hai s ca tng li: 37 = 3+7 = 10
 • Như vy con s đường đi ca Bn là 10

 

II./ S NGÀY SINH:

 

Theo thn s hc trường phái Pythagorean thì cách tính s ngày sinh rt d. Bn ch cn ly ngày sinh ca bn là được nếu có 1 ch s, nếu ngày sinh có hai ch s thì cng 2 ch s li vi nhau là ra kết qu rút gn là 1 ch s.

Con s ngày sinh tiết l tài năng đc bit và c tim năng t lúc bn sinh ra, s này s giúp bn hoàn thành mc tiêu cuc sng.

Ví d 1:

 • Ngày sinh ca bn là: 7/4/1985
 • Vy con s ngày sinh là 7.

Ví d 2:

 • Ngày sinh ca bn là: 17/4/1985
 • Thì s ngày sinh ca Bn là 1+7 = 8.

 

III./ S TH HIN:

 

S th hin theo thn s hc cho biết cm giác nhn đu tiên v bn khi người khác gp g, giao tiếp vi bn ln. S th hin t v hành đng bên ngoài ca bn, cách bn phi ng vi thế gii bên ngoài, cũng là cách mà bn nghĩ v chính mình.

Cách tính con s th hin rt đơn gin, bn tính tng ngày và tháng trong ngày sinh ca Bn và rút gn chúng li cho đến khi còn mt s.

Ví d:

 • Ngày sinh ca bn: 6/9/1990
 • Cách tính con s th hin: 6+9 = 15 = 1+5= 6
 • Vy con s th hin ca bn là: 6

 

IV./S LINH HN:

 

Ch s linh hn cho thy khát khao tn sâu trong tim bn, tâm hn bn, đây là con s phn ánh ni tâm ca bn. S Linh hn nói lên mong ước, khát khao, đam mê, đng lc cuc sng ca mt người. Tt nhiên bn cn hoàn thành nhng mong ước này trong cuc sng thì mi cm thy hài lòng, an n.

Cách ch s linh hn trong thn s hc Pythagoras, thì bn cng các con s nguyên âm t tên đy đ ca bn. Trong đó có nhng ch cái nguyên âm thành s như: a, e & w, i, o, u.

 

Ví d:

 • Tên đy đ: Alibaba Biden
 • Nguyên âm trong tên: A, I, A, A và I, E
 • Tng s nguyên âm là: 6
 • Trong đó, A tương ng vi s 1, I tương ng s 9, E tương ng vi s 5.
 • Ch s tâm hn: 1+9+1+1+9+5= 26 = 2+6=8

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9

A       B       C       D       E       F       G       H       I

J        K       L       M      N       O       P       Q       R

S       T       U       V       W      X       Y       Z      

 

V./ S NHÂN CÁCH:

 

S Nhân cách cho bn biết cm nhn ca người khác v bn, rng ra chính là hình nh mà c thế gii này nhìn v bn, n tượng ban đu khi người khác gp bn.

Theo Thn s hc Pythagoras, ch s nhân cách được tính bng tng các ph âm có trong tên đy đ ca bn li.

 

Ví d:

 • Tên: Alibaba Biden
 • Ph Âm trong tên là: L, B, B và B, D, N
 • Tng s kí t ca Ph Âm: 6
 • Trong đó: L tương ng s 3, B tương ng vi s 2, D tương ng vi s 4, N tương ng vi s 5.
 • Ta tính tng ca các con s t Ph Âm: 3+2+2+2+4+5 = 18 = 1+8 = 9
 • Như vy con s Nhân cách là: 9

 1      2       3       4       5       6       7       8       9

A       B       C       D       E       F       G       H       I

J        K       L       M      N       O       P       Q       R

S       T       U       V       W      X       Y       Z      

 

VI./ S TÊN RIÊNG:

 

Sau ch s cuc đi thì s tên riêng ca con người cũng là s quan trng nht trong thn s hc Pythagoras. S tên riêng còn tiết l kh năng tim n ca mt người nên nó cũng có th là đng lc đ bn phát trin ni lc ca mình. S tên riêng cũng có liên h ti con s đnh mnh ca bn.

S tên riêng mô t kh năng t nhiên ca bn, nhng điu gì tác đng lên cuc sng giúp bn hình thành nhân cách. Khi bn sinh ra đã có khiếm khuyết v mt kh năng nào đó hay bn có kh năng nào đó tht gii thì Bn có th tp trung vào li thế sn có mà gt hái được thành công nhanh hơn.

Đ tính s tên riêng, Bn cng tt c các con s tương ng vi tên đy đ, theo bng Pythagore và rút gn nó đ ra s Tên gi.

Ví d:

 • Tên: Alibaba Biden
 • Ta cng: Alibaba = 1+3+9+2+1+2+1 =19 =1+9 =20=2+0=2
 • Tiếp tc cng: Biden = 2+9+4+5+5= 25 = 2+5 =7
 • Ta cng li thành con s rút gn: 2+7 = 2
 • Như vy con s tên tiêng ca là: 9.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

A       B       C       D       E       F       G       H       I

J        K       L       M      N       O       P       Q       R

S       T       U       V       W      X       Y       Z      


Chúc bn tìm ra và khám phá 6 con s ca mình qua thn s hc trường phái Pythagoras. T đó Bn phát huy nhng đim tích cc và b sung nhng mt yếu đ cuc sng tt đp và hoàn thin hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US