Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

THẦN SỐ HỌC LÀ GÌ? NHÂN SỐ HỌC LÀ GÌ?

 

THN S HC LÀ GÌ? NHÂN S HC LÀ GÌ?
KHOA HC KHÁM PHÁ BN THÂN THÔNG QUA NHNG CON SThn s hc (hay Nhân s hc) là gì mà hin đang được biết đến rng rãi t cng đng. Đây là mt khoa hc khám phá  hay mê tính d đoan? Ti Vit Nam bà Lê Đ Quỳnh Hương là chuyên gia trong vic nghiên cu Thn s hc. Vy Thn s hc có gì hay? Hãy cùng chúng tôi tìm hiu nhé qua bài viết nhé.

THN S HC LÀ GÌ? NHÂN S HC LÀ GÌ?

Thn s hc (numerology) là mt môn khoa hc nghiên cu v s t khám phá bn thân (Self-Discovery) ca con người thông qua nhng con s t nhiên như: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 . Khi nghiên cu s tương quan gia các con s trong ngày tháng năm sinh ca mt người. Thn s hc cho ta hiu được khá nhiu v bn thân mình, ý nghĩa v cuc sng ca mình và nhng mi quan h ca mình vi nhng người khác.

Ngày nay có th xem Nhân s hc như mt dng đc v v s, gii mã nhng tín hiu mà cuc sng đã gi đến kèm vi tng cá th con người trong đi sng này. Cũng tương t như các nghiên cu v Nhân tướng hc, hay Nhân trc hc…

S đông người Vit ngày nay s dng t "Nhân s hc" đ thay thế cho "Thn s hc". Lý do vì "thn s hc" d khiến người ta hiu theo hơi hướng bí n, tâm linh, mê tính d đoan, nó làm sai lch bn cht ca Numerology.

Thn s hc hoàn toàn không phi mê tính d đoan hay bói toán mà nó là khoa hc. Hin nay, có nhiu trường phái nghiên cu v thn s hc khác nhau, Thn S Hc được phân chia thành bn dng chính thc: Chaldean, Kabbalah, Pythagoras, I Ching.

Mi h thng đu đưa ra các công thc tính toán khác nhau và nhng lý lun khác nhau, nhưng sau tt c mc đích vn là cùng tìm ra các con s cá nhân và gii nghĩa chúng.

1./ H thng Chaldean: bt ngun t Babylon c đi. Trong h thng này ch lun gii bt đu t s 1 đến s 8, s 9 được xem là con s thiêng liêng, ch s dng con s đó nếu nó là tng ca các con s khác.

2./ H thng Kabbalah: H thng này hướng ti kiến thc đến t linh hn và tinh thn, bt ngun t đo thn bí Do Thái, tp trung din gii theo tên ch không s dng ngày sinh.

3./ H thng Pythagoras: H thng này do Pythagoras phát minh ra và trên thc tế nó đã được truyn li bi hc trò ca ông – Philolaus. H thng này s dng kết hp c ngày sinh và tên đ tính các con s tượng trưng cho cuc đi mi người. Nhng con s s dng là t s 1 ti s 9 và thêm hai s đc bit 11 và 22.

4./ H thng I Ching: H thng này được xem là kinh c ca Trung Hoa, ch tp trung vào gii đoán nhng bí n ca vn mnh.

Vit Nam đa s theo trường phái ca nhà toán hc, nhà thn hc, nhà triết hc Pythagoras (Py-ta-go). Các nhà khoa hc theo trường phái Pytago cho rng: "mi mt con s là các dng sóng rung (vibrations), tương ng vi s vòng xoay mi con s to ra trong mt giây. Như vy, mi con s s có nhng vòng rung riêng."

Mi cành cây, ngn c, mt cơ th con người, mt ý nghĩ, mt cm xúc, mt mùi hương,... đu có nhng tn s rung nht đnh, tương ng vi nhng con s nht đnh. Bi vy, cuc sng chúng ta s luôn liên quan mt thiết đến nhng con s, vì chúng chính là phương tin biu đt quan trng ca đi sng.

GII MÃ THN S HC THEO TRƯỜNG PHÁI PYTAGO:

Pythagoras là nhà toán hc và cũng là mt nhà thn hc, triết gia xut chúng, "cha đ ca s hc". Ông có nhiu đóng góp quan trng cho triết hc và tín ngưỡng vào cui thế k 7 TCN. Pythagoras và các hc trò ca ông tin rng mi s vt đu liên h đến toán hc, và mi s vic đu có th tiên đoán trước qua các chu kỳ.

Trường phái Pythagoras, có nh hưởng sâu đm nhiu nhà thn hc lng danh thế gii như Aristotle, Plato, và thông qua các v này, nh hưởng luôn c nn triết hc, thn hc phương Tây sau này.

Pythagoras, nhà toán hc, triết hc và lý thuyết gia ni tiếng vi nhng nghiên cu v các con s đã đưa đến s ra đi ca Thn s hc. Ông là người đu tiên nhn ra các con s là nn tng ca vũ tr, điu mà các nhà vt lý hin đi cho là hin nhiên. Ông tin rng thế gii được hình thành da trên quyn năng các con s, mi th hu hình hay vô hình đu có th được rút gn thành các ch s.

Vũ tr này được to thành t các rung đng năng lượng, th mà vt lý hin đi gi là bước sóng hay năng lượng đin t. Và các con s có th biu đt được đc đim ca ngun năng lượng này. Thông qua các con s chúng ta phn nào gii mã được ngun năng lượng vũ tr hin hu trong bn thân mi người, th hin s khác bit cũng như nhng thông đip v cuc đi, s mnh.

NGUYÊN LÝ CA THN S HC:

Khoa hc Thn s bt đu vi năm s ch yếu: 02 s rút ra t ngày sinh, và 03 s t tên bn. 05 s này kết hp vi s th 06 gi là s Thái đ, cho ta biết mình là ai, và làm thế nào có th ci thin được cuc sng ca mình.

Có 5 s cơ bn và 01 s th yếu mà chúng ta cn bàn đến. Các s này là:

 1. S Linh hn: Mô t điu bn cm thy bên trong.
 2. S Nhân cách: Mô t mi người cm nhn v bn như thế nào.
 3. S Tên riêng: Mô t sc mnh tên ca bn.
 4. S Ngày sinh: Mô t cách nhng người khác nhìn nhn bn.
 5. S Đường đi: Mô t đường đi bn phi tri qua đ có hnh phúc, đây là con s quan trng nht trong biu đ ca bn.
 6. S Thái đ: Mô t thái đ chung ca bn đi vi cuc sng.

Trình t các con s trong biu đ s luôn như nhau, các con s luôn được lit kê theo th t t s linh hn, s nhân cách, s tên riêng, s ngày sinh, s đường đi, s thái đ.

S tng hp ca 5 s này vi s th 6 s đnh hình nên con người ca bn, s giúp bn tr li rt nhiu câu hi, ví như:

 1. Bn là ai?
 2. Tính cách ni bt, đi din bn là gì?
 3. Bn phn ng đi vi nim vui, ni bun, các biến c đc bit trong đi ra sao?
 4. Cuc sng ca bn như thế nào?
 5. Hôn nhân ca bn ra sao?
 6. Bn có th hp vi người nào?
 7. Bn nên đâu, ngôi nhà như thế nào, con đường nào?

CÁCH TÍNH S CH ĐO THEO NGÀY SINH:

Theo trường phái Pythagoras, không có Con s ch đo = 1. Vy các Con s ch đo ca chúng ta s có t s 2 đến s 11: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22. Mt trường hp đc bit khác là s 4 được to thành t s tng 22 s được ghi là 22/4, đ phân bit vi nhng s 4 bình thường khác.

Công thc tính Con s ch đo theo ngày sinh: bn cng tt c các con s có trong ngày tháng năm sinh (dương lch) đ được con s tng có hai ch s. Tiếp tc cng cho đến khi nào con s này nm trong ngưỡng t 2 đến 11. Trường hp đc bit: s 4 được to thành t s 22 cng li s được gi nguyên là 22/4.

Ví d: Ngày tháng năm sinh dương lch ca bn là: 28/4/1980. Hãy cng tng con s này li đ được mt con s tng. C th: 2 + 8 + 4 + 1 + 9 + 8 + 0 = 32. Cng tiếp 3 + 2 = 5. Vy Con s ch đo ca Bn trường hp này là 5.

Nhng người tin vào Thn S Hc cho rng nhng con s là phương thc rõ ràng nht xác đnh ta là ai ngay t khi sinh ra, nhng bài hc ta cn phi tri qua và th thách ta cn phi đi mt. Có th nói Thn S Hc chính là tm gương phn chiếu hành trình ca mt con người dưới dng con s.

Thn S Hc là công c giúp bn khám phá và đào sâu ý nghĩa cuc sng trong bn, giúp bn hiu được con tim mun điu gì nht, linh hn ca bn khát khao điu gì, nhng bí n đng sau ngày sinh ca bn, s liên kết gia bn thân vi các mi quan h xung quanh, nhng s kin khác nhau. T đó các bn s cm thy d dàng hơn trong vic đnh hướng s nghip ca mình.

Chúng ta cũng vy, mi người s phát huy sc mnh nếu hiu rõ v Con s ch đo ca bn thân, cho nhng vn đ tương đi bí n v cuc sng chính mình.

 

 

 

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US