Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

TRỊNH THỊ HÀ THANH- AO ƯỚC VÀ ĐAM MÊ LÀM ĐẸP CHO NHỮNG NGƯỜI SẮP LÀM MẸ

TRỊNH THỊ HÀ THANH- AO ƯỚC VÀ ĐAM MÊ LÀM ĐẸP CHO NHỮNG NGƯỜI SẮP LÀM MẸ

Trịnh Thị Hà Thanh đam mê làm đẹp cho các bà bầu!Chào bạn

Hôm nay mình xin cảm nhận về một người bạn khá đặt biệt tên là Trịnh Thị Hà Thanh, đặt biệt vì cùng tuổi với mình và cũng là một đối tác thân thiết trong kinh doanh.