Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

TỤC KHAI BÚT VÀ XIN CHỮ ĐẦU NĂM ĐẦU XUÂN

TỤC KHAI BÚT VÀ XIN CHỮ ĐẦU NĂM ĐẦU XUÂN
I. Khai bút đầu năm đầu xuân là gì?


* Khai bút đầu năm đầu xuân là một phong tục thể hiện nét đẹp của văn hóa người Việt Nam. Khai bút đầu xuân là bạn cầm bút viết hoặc vẽ lần đầu tiên vào dịp đầu năm. Tục khai bút không phải là một nghi lễ bắt buộc trong ngày Tết, nhưng từ bao lâu nay, nó vẫn được mọi người đề cập đến nhiều trong cuộc sống, nhất là những ngày đầu năm.