Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2022

KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU TẠO ĐỘNG LỰC HÀNH ĐỘNG


CÁC PHƯƠNG PHÁP THIT LP MC TIÊU 

10 BƯỚC GIÚP BẠN THỰC HIỆN MỤC TIÊU THÀNH CÔNG


** Trong cuc đi, ai cũng có nhng ước mơ riêng. Và đ thc hin được ước mơ ca mình, bn phi đt ra cho mình nhng mc tiêu, kế hoch chi tiết, luôn c gng đ thc hin đt mc tiêu và ước mơ ca mình. Và mt điu quan trng na mà bn không th quên được đó là không bao gi được t b.


I./ Đnh nghĩa mc tiêu là gì?

** Mc tiêu là ý tưởng trong tương lai mà bn hình dung ra và mong mun hành đng đ đt được trong mt thi gian nht đnh và có đnh hướng đ thc hin điu đó. Hay cách khác mc tiêu cũng là mt d đnh hay mt kế hoch mà bn đã vch ra sn, bn s phi n lc đ đt được nó.

II./ Ti sao chúng ta phi có mc tiêu?

** Khi đã đt ra mc tiêu cho mình ri, bn s luôn c gng đ làm sao thc hin được nó trong khong thi gian càng ngn s càng tt. Mc tiêu cũng là cái đích đến ca bn qua nhng cng hiến, nhng n lc, nhng phn đu bn thân bn. Khi bn đã có được mc tiêu, nó s là đng lc cho bn đ tiến đến. Mc tiêu trong cuc sng ca chúng ta chính là cái dn đường, là kim ch nam nhm giúp chúng ta chinh phc được nhng th thách.

** Nếu không đt mc tiêu thì bn s hoang mang và không biết làm gì vì có c trăm ngàn công vic phi làm cho bn mi ngày.

** Có mc tiêu  tc có được mt tm nhìn xa, giúp bn đnh hướng và tp trung hơn trong vic tìm tòi các kiến thc, t chc thi gian và tài nguyên mt cách ti ưu đ đt được điu mình mong mun.

** Có mc tiêu bn s có thêm đng lc cho các hành đng ca mình và t tin hơn trong các quyết đnh ca mình.

** Mc tiêu giúp bn hiu nhng hành đng mà mình cn làm, nhng khó khăn mà mình cn phi đi mt đng thi loi b nhng công vic không mang li li ích thc s, tp trung cho nhng công vic có giá tr nht.

** Có mc tiêu bn s nhn din được thành công hay tht bi ca mình, t đó giúp bn thân ngày càng tiến b.III./ Các phương pháp đ bn xác đnh đúng đn mc tiêu ca mình:

XÁC ĐNH MC TIÊU THEO TIÊU CHUN SMART:

==>> SMART là mt tiêu chun mc tiêu ph biến và hiu qu, mt mc tiêu mà đt được chun SMART thì chc chn s là mc tiêu tt, đúng đn.

** SMART là ch viết tt ca 5 đc đim sau: Specific (C th), Measurable (Đo được), Archievable (Kh thi), Relevant (Thc tế) và Time-bound (Ràng buc thi gian).

 1. Specific - C th: Mc tiêu phi rõ ràng, có thi gian c th, có đa đim c th, có ch s c th, có lí do c th, có hành đng c th.
 2. Measurable - Đo được: Tiêu chun đ đo có th là đnh lượng hay mô t. Nó s giúp bn theo dõi được tiến đ ca công vic và cũng đ biết là mình đã hoàn thành nó hay chưa.
 3. Archievable - Kh thi: Mc tiêu phi nm trong kh năng ca bn, bi vì nếu không, nó s khiến bn nn lòng.
 4. Relevant - Thc tế: Đc đim này rt gn vi đc đim kh thi và nó đm bo rng mc tiêu này là phù hp và cn thiết cho bn. Nếu mt mc tiêu là kh thi tuy nhiên li không phù hp hoc không cn thiết cho bn thì đy không phi là mt mc tiêu tt.
 5. Time-bound - Ràng buc thi gian: Mc tiêu phi có khung thi gian xác đnh. Nó s giúp kim tra được tiến đ thc hin ca kế hoch, cũng như s to thêm áp lc cho bn thân trong vic có các hành đng c th.
1./ Mc tiêu phi rõ ràng, c th và đo lường được:

** Bn đt ra mc tiêu cho mình trong tháng ti là s c gng gim cân, hc tt hơn; hay s kiếm được nhiu tin hơn thì đó là nhng mc tiêu chung chung, không rõ ràng.

** Bn phi đt mc tiêu rõ ràng và đo lường được như tháng ti gim cân được 2 kg, thi hc kì được 8 đim, kiếm được 1000 USD. Vic thiếu đi tính rõ ràng c th s làm bn d quên đi cái mc tiêu chính ca bn.

2./ Mc tiêu phi có thi gian c th:

** Bn không th đưa ra mc tiêu là s c gng hoàn thành 1 vic mà không xác đnh làm trong bao lâu. Nếu không đưa ra thi gian cho mt kế hoch, bn s b lan man, thiếu tp trung và lãng phí thi gian. Chính thi gian này s to ra mt đng lc quan trng đ bn thc hin được nó.

3./ Mc tiêu đt ra phi ln hơn kh năng hin ti ca bn:

** Nếu bn c đt cho mình nhng mc tiêu không quá khó đ thc hin, nó s không to ra s thúc đy và hng thú đ bn c gng. Bn đng s khi đt ra mc tiêu vượt kh năng ca bn hin ti mà c mnh dn đ ra đ bn tiến b hơn đ vượt qua chính mình đ đt được nó.

4./ Mc tiêu phi có tính kh thi:

** Bn không th đt ra nhng mc tiêu quá ln, quá xa vi kh năng và thc lc thc tế ca mình. Mc tiêu mà bn đưa ra phi có cơ s thc tế và phù hp vi kh năng bn thân. Nếu không, bn s không th nào đt được nó và ch làm bn thêm chán nn, bi quan, mt mi mà thôi!

IV./ 10 bước giúp bn có th thc hin được mc tiêu:

==>> Phương pháp gm 10 bước đ đ ra mt mc tiêu và thc hin nó mà bn có th áp dng cho bt kỳ tình hung nào đ hoàn thành bt kỳ điu gì bn mun vì nó rt hu hiu và đã được th nghim:

 1. Quyết đnh chính xác nhng điu bn mun.
 2. Viết ra giy nhng mc tiêu ca bn.
 3. Chn lc nhng mc tiêu kh thi theo tiêu chun SMART.
 4. T đánh giá ngun lc ca bn, thun li và khó khăn.
 5. D đóan vi nhng tình hung bt ng và sn sàng tr giá.
 6. Tìm tài liệu học hỏi hoặc đi nhóm h tr hoc ít nht mt thy h tr kiến thc và k năng.
 7. Làm mt kế hoch chi tiết, có th dùng sơ đ mindmap. ( xem CÁCH LẬP KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY)
 8. Tp trung hành đng, quyết tâm thc hin kế hoch bằng ý chí nghị lực của mình.
 9. Duy trì cường độ làm vic như thế những ngày tiếp theo.
 10. Không bao gi t b.
==;;>> Tóm li đt mc tiêu cũng không quá khó, nếu bn có trong tay mt cách làm rõ ràng như trên. Bn hãy rèn luyn và đt mc tiêu đúng cho mình vì nếu bn làm không tt thì nó s không mang li kết qu, thm chí còn gây khó khăn cho bn. Có được mt mc tiêu tt là đã có được 50% cơ hi thành công. 
==;;>> Bn cn hc cách đt mc tiêu kết hp vi các k năng khác và rèn luyn đ biến nó thành mt k năng s dng trong cuc sng hng ngày giúp bn thành công hơn trong cuc sng.

Chúc bn mt ngày nhiu nim vui và hoàn thành nhng mc tiêu ca mình.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US