Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ BỊ CẤM KINH DOANH


DANH SÁCH 11 NGÀNH NGH CM KINH DOANH TI VIT NAM
Khi các Startup khi nghip kinh doanh cũng nên tìm hiu các ngành ngh b cm đ loi tr không kinh doanh. Mc dù các lĩnh vc ngành ngh b cm cho thy kh năng sinh lãi khá cao, tuy nhiên ri ro vi phm pháp lut rt cao. Chúng ta nên tránh kinh doanh các ngành ngh này nhé.
Ti d tho lut mi nht, các ngành ngh cm đu tư kinh doanh được lit kê điu 4, kèm theo mt s ph lc. Các ngành, ngh cm đu tư kinh doanh ti Vit Nam là:
 1. Kinh doanh vũ khí quân dng, trang thiết b, k thut, khí tài, phương tin chuyên dùng quân s, công an; quân trang, quân dng cho lc lượng vũ trang; Linh kin, b phn, ph tùng, vt tư và trang thiết b đc chng, công ngh chuyên dùng chế to chúng, tr trường hp được Nhà nước đt hàng;
 2. Kinh doanh các cht ma túy theo quy đnh ti ph lc 1 ca lut này tr vic s dng trong phân tích, kim nghim, nghiên cu khoa hc, y tế, điu tra ti phm theo quy đnh ca cơ quan Nhà nước có thm quyn.
 3. Kinh doanh các loi hóa cht bng 1 theo công ước quc tế quy đnh ti ph lc 2 ca lut này.
 4. Kinh doanh các loi pháo, tr pháo tín hiu, pháo ha thut theo quy đnh ca cơ quan Nhà nước có thm quyn.
 5. Kinh doanh mi dâm.
 6. Mua, bán người và các b phn cơ th người.
 7. Kinh doanh mu vt các loi thc vt, đng vt hoang dã, thuc ph lc 1 công ước CITES và mu vt các loi đng vt, thc vt hoang dã nguy cp, quý hiếm nhóm I theo quy đnh ti ph lc 3 ca lut này.
 8. Các hot đng liên quan đến sinh sn vô tính trên người.
 9. Kinh doanh các loi đng vt biến đi gien.
 10. Kinh doanh văn hóa phm xâm phm an ninh quc gia, đo đc xã hi.
 11. Kinh doanh hàng gi, các mt hàng đc hi xâm hi đến tính mng, sc khe con người tr các mt hàng thuc danh mc ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin.

CHÚC BẠN KINH DOANH TỐT NHÉ! 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US