Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU PHẢI KÝ QUỸ


DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGH KINH DOANH 

YÊU CU PHI KÝ QUNhng bn đang chun b thành lp Công ty đ khi nghip kinh doanh (Startup) cũng cn tìm hiu mt s ngành ngh có yêu cu ký qu, nhm xem li thc lc tài chính ca mình xem có phù hp không. Thc tế theo quy đnh thì có mt s ngành, ngh kinh doanh s bt buc phi ký qu nếu mun thành lp doanh nghip.
Mt s ngành ngh khi đăng kí kinh doanh thì yêu cu vn pháp đnh và ngành ngh yêu cu vn ký qu. Ký qu là vic bên có nghĩa v gi mt khon tin hoc kim khí quý, đá quý hoc giy t có giá vào tài khon phong ta ti mt t chc tín dng đ bo đm vic thc hin nghĩa v.
Trong trường hp bên có nghĩa v không thc hin hoc thc hin không đúng nghĩa v. Thì bên có quyn được ngân hàng nơi ký qu thanh toán, bi thường thit hi. Do bên có nghĩa v gây ra. Sau khi tr các chi phí dch v ngân hàng.
Trong hot đng ca doanh nghip, mt s ngành ngh kinh doanh khi doanh nghip mun thc hin thì phi được cp giy phép con. Nhng ngành ngh kinh doanh yêu cu ký qu là mt s ngành ngh kinh doanh có điu kin, bn ch được quyn kinh doanh k t khi có đ điu kin theo quy đnh pháp lut và phi đm bo đáp ng các điu kin đó trong sut quá trình hot đng.

TH TC KÝ QU:
Doanh nghip có yêu cu ký qu vào ngân hàng làm th tc ký qu. Doanh nghip ký qu thc hin giao kết hp đng ký qu theo quy đnh ca pháp lut. Ngân hàng ký qu s thc hin phong ta s tin ký qu ca doanh nghip ti ngân hàng. Doanh nghip được nhn giy chng nhn tin ký qu theo quy đnh ca pháp lut.

SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGH KINH DOANH YÊU CU PHI KÝ QU:

STT
NGÀNH NGH
MC KÝ QU
CƠ S PHÁP LÝ
1
Kinh doanh l hành ni đa
100.000.000 VNĐ
Điu 31 Lut du lch 2017

Điu 14 Ngh đnh 168/2017/NĐ-CP
2
Kinh doanh l hành quc tế (Ch đón khách nước ngoài)
250.000.000 VNĐ
Điu 31 Lut du lch 2017

Điu 14 Ngh đnh 168/2017/NĐ-CP
3
Kinh doanh dch v l hành đi vi khách du lch quc tế đến Vit Nam và khách du lch ra nước ngoài
500.000.000 VNĐ
Điu 31 Lut du lch 2017

Điu 14 Ngh đnh 168/2017/NĐ-CP
4
Sn xut phim
1 t VNĐ
Điu 11 Ngh đnh 54/2010/NĐ-CP
5
Kinh doanh dch v vic làm
300.000.000 VND
Điu 10 Ngh đnh 52/2014/NĐ-CP
6
Kinh doanh dch v cho thuê li lao đng
2 t VNĐ
Điu 5 Ngh đnh 55/2013/NĐ-CP
7
Kinh doanh dch v đưa người lao đng nước ngoài
1 t VNĐ
Điu 5 Ngh đnh 126/2007/NĐ-CP
8
Dch v kim toán
5 t VNĐ
Điu 11, Điu 5 Ngh đnh 17/2012/NĐ-CP
9
Cung cp dch v chng thc ch ký s công nghip
5 t VNĐ
Điu 15 Ngh đnh 26/2007/NĐ-CP

Điu 13 Ngh đnh 130/2018/NĐ-CP
10
Bán l theo phương thc đa cp
tương đương 5% vn điu l nhưng không thp hơn 10 t đng
Điu 50 Ngh đnh 40/2018/NĐ-CP
11
Dch v bo v
Đã bãi b ký qu
Ngh đnh 96/2016/NĐ-CP
12
Dch v đòi n
Đã bãi b ký qu
Ngh đnh 96/2016/NĐ-CP
13
Tư vn du hc
Đã bãi b ký qu
Ngh đnh 46/2017/NĐ-CPChúc bạn thành lập công ty và kinh doanh thành công!


Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com


****************
Cty TNHH BE THE RICH – www.BeTheRich.com0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US