Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU PHẢI KÝ QUỸ


DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGH KINH DOANH 

YÊU CU PHI KÝ QUNhng bn đang chun b thành lp Công ty đ khi nghip kinh doanh (Startup) cũng cn tìm hiu mt s ngành ngh có yêu cu ký qu, nhm xem li thc lc tài chính ca mình xem có phù hp không. Thc tế theo quy đnh thì có mt s ngành, ngh kinh doanh s bt buc phi ký qu nếu mun thành lp doanh nghip.

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ BỊ CẤM KINH DOANH


DANH SÁCH 11 NGÀNH NGH CM KINH DOANH TI VIT NAM
Khi các Startup khi nghip kinh doanh cũng nên tìm hiu các ngành ngh b cm đ loi tr không kinh doanh. Mc dù các lĩnh vc ngành ngh b cm cho thy kh năng sinh lãi khá cao, tuy nhiên ri ro vi phm pháp lut rt cao. Chúng ta nên tránh kinh doanh các ngành ngh này nhé.

DANH MỤC 243 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN


DANH MỤC 243 NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆNMi người có quyn kinh doanh các ngành, ngh mà pháp lut không cm. Tuy nhiên, đi vi các ngành, ngh kinh doanh có điu kin thì phi đm bo đy đ các điu kin. Điu kin đu tư kinh doanh đi vi tng ngành, ngh phi đm bo mc tiêu và phi công khai, minh bch, khách quan, tiết kim thi gian, chi phí tuân th ca nhà đu tư

FOLLOW US