Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỨC MẠNH CỦA Ý CHÍ


TM QUAN TRNG VÀ SC MNH CA Ý CHÍ=> Ý chí là gì? Đó là th gì đó mà ti sao nhiu người li mong mun mình s hu mt ý chí st đá hoc mun ước mình có nhiu hơn.

=> Ý chí là ngun năng lượng đích thc, mt ngun sc mnh mà có th cn kit, được tăng cường và được d tr. Nếu biết cách kim soát nó thì mt người bt kỳ có th làm ch được bn thân mình và đt được s thành công thành đt hay bt c điu gì mình mun trong kinh doanh cũng như trong cuc sng.

I./ Ý CHÍ LÀ GÌ?

=> Ý chí chính là kh năng vượt khó, sc mnh ca s n lc con người. Ý chí là mt năng đng ca ý thc, biu hin năng lc thc hin nhng hành đng có mc đích, đòi hi phi có s n lc khc phc nhng khó khăn bên ngoài và bên trong.

=> Ý chí cũng là kh năng mà mt người có th kim soát bn thân và các quyết đnh ca mình. Đó là kh năng trì hoãn s tưởng thưởng và la chn nhng phn thưởng lâu dài thay vì cái li trước mt.

II./ VAI TRÒ CA Ý CHÍ ?
 1. Ý chí chng li đam mê và dc vng bên trong và nhng áp lc khó khăn ca thế gii bên ngoài.
 2. Ý chí giúp con người có sc mnh phi thường, vượt qua nhiu khó khăn tưởng chng không vượt ni.
 3. Ý chí làm cho đi sng con người và đi sng xã hi có đnh hướng, mi hơn và hoàn thin hơn.
III./ PHM CHT CA Ý CHÍ:

1./ Tính mc đích ca Ý chí:
 1. Người có Ý chí  có kh năng đ ra mc đích ca hot đng.
 2. Ý chí làm con người điu khin và điu chnh hành vi theo đúng mc đích đã đ ra.
 3. Ý chí  giúp người xác đnh mc đích gn, mc đích xa.
2./ Tính đc lp ca Ý chí: 
 1. Người có Ý chí không phi là người bướng bnh, cng nhc, chng li nhng ý kiến, quan đim ca người khác.
 2. Ý chí là không b ám th, áp đt t người khác.
 3. Người có Ý chí đưa ra nhng quyết đnh và thc hin hành đng d đnh mà không b nh hưởng bi người khác.
3./ Tính quyết đoán ca Ý chí:
 1. Thiếu quyết đoán do: Do d, hoài nghi, lo lng, s hãi, dao đng khi ra các quyết đnh nên ra quyết đnh không kp thi.
 2. Người có ý chí đưa ra nhng quyết đnh kp thi, dt khoát.
 3. Người có ý chí không có nhng dao đng không cn thiết hay ph thuc vào các tác đng xung quanh.
 4. Người có ý chí không quyết đnh vi vàng và thiếu cân nhc.
4./ Tính kiên trì ca ý chí:
 1. Người có ý chí có kh năng vượt khó.
 2. Người có ý chí rt bn b.
 3. Người có ý chí nếu gp khó khăn thì không nht chí, không chán nn mà còn làm cho mình có thêm sc mnh và ngh lc đ vượt qua nhng khó khăn.
5./ Tính t ch ca ý chí:
 1. Người có ý chí làm ch được bn thân khi có nhng xung đt bên trong ni tâm.
 2. Ý chí giúp con người kim soát được ý nghĩ, li nói và hành vi trước nhng đòi hi không hp lý, nhng suy nghĩ tiêu cc, nhng cm xúc âm tính.
 3. Người có ý chí có kh năng kim soát và làm ch cm xúc.
6./ Hành đng ý chí:
 1. Nhiu người nói được câu “Tôi có ý chí” thì rt nhiu, nhưng hành đng đ chng minh điu đó thì qu thc không d dàng.
 2. Ý chí được th hin trong hành đng c th: Hành đng quyết chí, hành đng n lc, hành đng hết mình. Là hành đng có ý thc, có ch tâm, đòi hi s n lc khc phc khó khăn thc hin đến cùng mc đích đã đ ra.
IV./ TM QUAN TRNG CA Ý CHÍ:

=> Đưa mi người ti mt mc đ cao hơn ca hnh phúc, sc khe, thành công: chính là s thông minh và ý chí. Trong khi khoa hc chưa tìm ra mt gii pháp ti ưu nào đ ci thin trí thông minh ca mt người trong dài hn thì cách duy nht nm trong s kim soát ca chúng ta đó là ý chí.

=> Nhng người có mc đ t ch cao hơn có s n đnh v mt cm xúc hơn và ít tri qua các trng thái gin d, lo lng, khng hong và lm dng thuc và rượu. H cũng tr thành nhng ông ch ni tiếng, có nhiu bn bè và có kh năng có nhng cuc hôn nhân bn vng và ít ly d.

=> Mt người có ý chí mnh m hơn tiến 5 bước và lùi 1 bước, trong khi mt người nht chí hơn s tiến 2 bước và lùi 1 bước. Do đó, không quá khi mô t ý chí như là cht lượng tuyt đi không th thay thế trong vic quyết đnh nhng gì đt được trong cuc đi bn.

=> Ý chí giúp bn tp trung vào điu bn mun nghĩ bng cách chn đng các suy nghĩ không liên quan khác.

=> Bn không th buc bn thân mình cm thy vui hay bun. Nhưng bn có th quyết đnh hành đng bng cách thay đi cm xúc hin ti đ nâng tinh thn bn lên, chng hn nếu cm thy chán nn hãy tìm một cuốn sách đọc hay đoạn clip ngắn xem hoặc vận động thể dục sẽ giúp nâng tinh thần.

=> Ý chí càng mnh thì cơ hi bn đưa ra các quyết đnh sát vi mc tiêu ca bn càng ln. Ý chí là th cho phép bn la chn con đường và bn gan trên con đường đó bt chp mi rào cn, s kháng c và nhu nhược.

=> Ý chí hot đng như lc kim soát kết ni gia hành vi hin ti và các mc tiêu dài hn và sau đó to ra nhng sa đi tiến trình (course correction) đ gi cho chúng ta đi đúng hướng. Ý chí là thuyn trưởng ca mt con tàu, mc dù gió và sóng có th đy tàu đi nhưng thuyn trưởng liên tc phi vào nhìn vào la bàn đ điu chnh bánh lái nhm gi tàu đi đúng hướng.

*** Tóm li có ý chí chính là k lut ca bn thân, t kim soát hay quyết tâm, là kh năng kim soát hành vi, cm xúc và s tp trung, kh năng chng li s bc đng, loi b ham mun ngay tc thì đ đt được mc tiêu, kh năng làm ch suy nghĩ không mong mun  và kh năng tiết chế bn thân.

*** Ý chí ca mt người có th quyết đnh kh năng tiết kim đ n đnh tài chính, la chn sc khe th cht và tinh thn lc quan, tránh s dng cht gây nghin hay lm dng.

*** Có ý chí, con người mi có đ quyết tâm đế chinh phc nhng tm cao mi. Ch riêng vic bn có ý chí st đá cùng nim tin vng vàng thì bn đã đi trước người khác nhiu bước. Nhưng đ có được mt tinh thn thép khi đng trước bão t ca cuc đi, bn s phi b ra rt nhiu thi gian và công sc hàng ngày đ mài st luy
n kim.

Chúc bạn có ý chí sắt đá để thành công trên các lĩnh vực!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US