Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ LẠI BẢN THÂN


PHƯƠNG PHÁP ĐNH V LI BN THÂN


GIÚP HOÀN THIN BN THÂN BN


I./ Đnh v bn thân là gì? Vì sao ta phi đnh v li bn thân?
Trong cuc sng hin đi hin nay, ti sao có người thành công rt nhanh rt xa, mt s khác li vn phi vt v trong vic tìm kiếm nó. Đâu là nguyên nhân và công thc đ mi chúng ta cùng đnh v li bn thân, biết người biết ta trăm trn trăm thng, làm ch cuc đi đ tr thành người hnh phúc.
Thi đi cách mng công nghip 4.0 ngày nay, có mt th đóng vai trò cc kì quan trng ging như năng lc và cơ hi, đó chính là đnh v bn thân, ý thc được v trí và giá tr, ch đng ca chính mình. Đnh v bn thân, chính là biết mình là ai, mình s hu nhng gì, bao gm ưu đim và khuyết đim ca bn, tư duy và nim tin ca bn, cm xúc và nhng đng lc thúc đy bn trong cuc đi, tương lai mình s đi và nên đi v hướng nào. Nếu bn không đnh v được bn thân thì s không biết được thế mnh ca mình là gì, và ri cũng chng biết rèn luyn được bt kì kĩ năng đc bit nào.
Tht ra có rt nhiu người b ra rt nhiu thi gian công sc, rèn luyn năng lc bn thân, tích lũy kiến thc, k năng, kinh nghim đ có th giúp mình tiến xa hơn. Nhưng h c mãi đng yên 1 v trí, chính vì h chưa đnh v bn thân h, h không biết mình đang đng ch nào, không xác đnh phương hướng cho mình.
Mi con người chúng ta đ có nhng ước mơ, ý tưởng cho mình, nhưng khi thc tế, chúng ta li bi ri không biết mình làm gì, nên bt đu t đâu. Chúng ta hãy đnh v bn thân, nhìn và đánh giá tình trng sc khe? thái đ vi cuc sng, công vic, các mi quan h xã hi như thế nào? V khí cht, tính cách, kiến thc chuyên môn, kinh nghim và các k năng gii quyết các vn đ trong cuc sng.
Tuy nhiên đnh v bn thân thường không d, bi l nhng yếu t bn đưa ra thường ch quan duy ý chí và không đt chun, vì thế, đnh v bn thân sai còn t hơn là không đnh v, vì nó có th hướng bn ti sai lm. Phi hiu rõ bn thân t sc kho, các đc đim bn thân, đến s thích, thói hư tt xu, s trường s đon, đim mnh, đim yếu, t đó biết phát huy, rèn luyn b sung, la chn công vic, ngh nghip, bn bè.

II./ Phương pháp đnh v bn thân:
Có th dùng phương pháPhân tích SWOT bn thân và phương pháp phn hi 360 đ (360 degree feedback) đ đnh v bn thân:
Phn hi 360 đ (360 Degree Feedback) là phương pháp đánh giá con người, nhân viên, qun lý và lãnh đo, bng cách thu thp d liu v h trong nhng tình hung làm vic thc tế và v nhng phm cht hot đng mà h th hin. Thông qua quá trình tng hp thông tin t nhng người tiếp xúc vi cá nhân được đánh giá: giám đc điu hành, qun lý, người đng cp, nhân viên, khách hàng hay đi tá, người thân, bn bè … bt c ai đáng tin cy và biết rõ v công vic ca cá nhân đó đu có th tham gia vào quá trình đánh giá này.
Ngoài ra bn thân người được đánh giá cũng t đnh v và đánh giá cho đim chính mình v năng lc như: thái đ, li hành x, kiến thc, k năng, cách x lý vn đ và nhng phm cht ngh nghip. Nhng bn t kim này dùng như phương pháp t đnh v bn thân, có th được s dng vào mc đích điu chnh hành vi hay thiết lmc tiêu &
kế hoch phát trin cho cá nhân.

III./ Đnh v bn thân nhng yếu t nào:
Nhng yếu t chính bn cn đnh v li bn thân cho mình như sau: S nghip, sc khe, thái đ, tài chính, hc hành, gia đình, mi quan h, k năng, kinh nghim, din mo (hay nhan sc nếu là n)…
Trong đó 4 yếu t quan trng nht cho s nghip bn cn tp trung đnh v li bn thân là: thái đ, k năng, hc hành, kinh nghim.
Đnh v li thái đ ca bn: bn đã có thái đ lc quan? Tinh thn sáng to? trung thành? Trung thc? giúp đ mi người? Hp tác? Ý chí ngh lc? cng hiến? vượt khó? Linh đng? đam mê không b cuc? luôn hành đng?...
Đnh v li k năng ca bn: bn đã có các k năng như: k năng giao tiếp lng nghe, k năng hc hi, k năng qun lý thi gian, k năng ra mc tiêu và kế hoch, k năng gii quyết vn đ, k năng ra quyết đnh, k năng làm vic nhóm, k năng lãnh đo… 
Đnh v li hc hành ca bn: bn đã hoàn thành hc mt trường cao đng hay đa hc nào chưa? Tiếng Anh, tin hc ca bn thun thc chưa? Nhng kiến thc trong ngành và ngoài ngành ca bn đã hiu hết chưa?
Đnh v li kinh nghim ca bn: nhng kinh nghim ca bn thông qua vic làm và cuc sng bn đã tích lũy bao nhiêu năm?

** Riêng phụ nữ ngoài 4 yếu tố trên cần định vị thêm nhan sắc của mình như: làn da, dóc dáng, số đo 3 vòng, tóc, khuôn mặt... Nếu chưa hài lòng thì nên có thời gian chăm sóc và làm đẹp để tự tin hơn. Ngoài ra phụ nữ hiện đại cần biết kiếm tiền để sống tự lập không phụ thuộc vào đàn ông, từ đó có thể làm những điều mình thích.  
Sau khi đnh v li bn thân xong bn s biết mình đang thiếu cái gì, đang yếu cái gì đang mnh k năng nào. T đó bn có kế hoch rèn luyn đ b sung nhng đim yếu, n lc đ b sung đ thay đi mình, đó là thay đi bn thân, thay đi nhng mc tiêu, lp kế hoch đ thay đi cuc sng. Đng thi phát huy tn dng nhng mt đang có, đ thc hin nim đam mê và ước mơ hoc nhng mt mnh ca mình và phát trin nó biến nó thành tài năng.
Trước khi khi nghip và đ khi nghip thành công, các bn phi biết đnh v bn thân. Nếu bn thân mi chúng ta đu đnh v được rõ ràng ch đng ca bn thân mình, cho dù bn có đang đi lc trong đm ly ca tht bi, cũng s tìm được ánh sáng con đường ca nim tin và hi vng. Ngoài ra xác đnh được giá tr bn thân vi đi tác, vi người xung quanh, vi th trường... Điu này cũng có nghĩa là xác đnh được cng đng cn gì, đ phc v nhu cu xã hi đng thi mưu cu hnh phúc cho chính mình.
Chúc bn đnh v đúng bn thân mình!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US